StorkjøkkenForum 2022

11.5– 13.5: Sandefjord – StorkjøkkenForum 2022.

Innledere: Kåre W. Huglen og Grethe M.W. Rafaelsen (Universitetssykehuset i Tromsø), Espen Wasenius (daglig leder, NKL), Sondre Nygård (Nortura Proff), Vegar Bakken-Løvaas (avdelingsleder kjøkken og matomsorg, Lillestrøm kommune), Christer Rødseth (kjøkkensjef Code og Vaaghals), Egil Brevik (seksjonsleder og kjøkkensjef Oslo universitetssykehus), Arnt R. Steffensen (leder i Kost- og ernæringsforbundet, Bjørg Bilden og Trude Arka (kjøkkensjef og assisterende kjøkkensjef, Forsvaret), Ann Iren Skjemstad (avdelingsleder for ernæring, sykehuset Telemark), Toini Bratli og Lars Magnus Jenssen (kjøkkensjefer, Granly Stiftelse), Ole Martin Alfsen (kokk m.m), Nils-Ingar Aadne (komiker), Eva Ganzarein (seksjonsleder avdelingskjøkken mat & drikke, Akershus Universitet Sykehus HF) – storkjokkenforum@gmail.com

Powered by Labrador CMS