Illustrasjonsfoto: Fazer/Wilberg

Fazer Food Services ut av Nores

Fazer Food Services AS trer ut av innkjøpssammenslutningen Nores SA. Selskapet har i stedet besluttet å styrke sin innsats innenfor strategisk og operativt innkjøp med meget sterkt direkte eierskap til innkjøpsprosessen vis-a-vis leverandører og grossist.

Publisert

«Etter oppkjøpet av Skandinavisk Matinvest (SMI) i 2013, er Fazer Food Services AS blitt en betydelig aktør i det norske storhusholdningsmarkedet med sine 125 restauranter, egne produksjonsenheter, og drift på sports- og kulturarenaer med over 600 millioner kroner i omsetning, og mer enn 630 ansatte. For Fazer Food Services AS står vekst i fokus, både gjennom økt markedsandel innen eksisterende virksomhet, herunder også geografisk ekspansjon, samt satsing på nye sektorer, spesielt innen offentlig sektor», heter det i en pressemelding.

Markedet er også i kraftig endring, og vi ser at kundene krever andre løsninger som stiller større krav for oss som partner til å utvikle verdi for kunden gjennom fremtidsrettede konsepter og løsninger, parallelt med at vi møter økte krav til kostnadseffektivitet og rasjonelle løsninger i hele verdikjeden. Konsekvensen av disse endringene er behov for tettere samhandling i hele verdikjeden fra kunde til leverandør, med effektive og gode prosesser i alt fra innkjøp til utvikling, samt sikring på at man som stort system evner å fremtre samlet vis a vis sine leverandører.

Direkte eierskap til innkjøpsprosessen

Sidsel Rygh Trodal.

Oppsummert gjør overnevnte at Fazer Food Services AS har besluttet å styrke sin innsats innenfor strategisk og operativt innkjøp med meget sterkt direkte eierskap til innkjøpsprosessen vis-a-vis leverandører og grossist. Det betyr, som en konsekvens, at man har besluttet å avslutte sitt medlemskap i innkjøpssammenslutningen Nores SA og at man med dette selv vil overta ansvaret for hele innkjøpsprosessen og dialogen med sine partnere.

– Ingen dramatikk

– Det ligger ingen dramatikk i vår beslutning om å avslutte medlemskapet i Nores, sier administrerende direktør i Fazer Food Services AS, Sidsel Rygh Trodal.

– Vi har hatt et godt samarbeid de to årene vi har vært medlem i Nores. Samtidig ser vi, at vi, med vår strategi om vekst og økt konkurransekraft med intensivert satsing på konsept- og produktutvikling, trenger et tettere partnerskap med industrien, og at vi derfor er best tjent med å besitte kontrollen på denne viktige prosessen i egen virksomhet. Det ligger også naturlig å søke større grad av konsentrasjon av sitt innkjøp på færre aktører for å realisere økt konkurransekraft, dog uten å redusere kravene til kvalitet og mangfold, sier hun.

Forståelse i Nores

– Fazer har hatt en meget sterk ekspansjon siden vi inngikk samarbeidet, og har i dag vesentlig endrete strategier og behov enn da samarbeidet startet. Vi har derfor forståelse for deres beslutning selv om vi gjerne skulle hatt dem med videre», sier administrerende direktør Pål Semb-Johansson i Nores SA i en kommentar.

– Vi takker for det gode samarbeidet vi har hatt og ønsker dem lykke til videre, sier han.

Starter rekrutteringen

Fazer Food Services vil, som en konsekvens av beslutningen, også styrke egen innkjøpsorganisasjon, og prosessen med rekruttering vil starte i april. Selskapet vil fortsatt benytte innkjøpsportalen til Millum, men gjennom en løsning direkte mellom Millum og Fazer Food Services AS


Fazer

* Fazer er et finskeid familie-eid selskap etablert i 1891

* Fazer har i dag virksomhet i åtte land.

* Selskapet driver innen tre virksomhetsområder; konfektyr og bakeri, samt drift av personalrestauranter.

* Fazer har i dag 15 000 ansatte, og omsetter for 1,6 milliarder Euro.

* Fazer Food Services er en ledende måltidsleverandør i Norden, og driver i dag mer enn 1200 serveringssteder i Finland, Sverige, Danmark og Norge, som serverer måltider til om lag 450 000 gjester hver dag.

* Fazer Food Services AS er i Norge representert med mer enn 125 personalrestauranter gjennom Servicebrandet Wilberg, egne produksjonsanlegg, eventcatering og restaurantdrift på sportsarenaer og kulturanlegg. 

* Fazer Food Services i Norge har ca. 630 ansatte, er i sterk utvikling innen eksisterende og nye sektorer innen måltidsindustrien.

* Les mer på Fazer.no

 

Powered by Labrador CMS