Regjeringens anskaffelsesutvalg lanserte nylig en rekke forslag til endringer i anskaffelsesregelverket. Målet er enklere og mer bærekraftige innkjøp
Regjeringens anskaffelsesutvalg lanserte nylig en rekke forslag til endringer i anskaffelsesregelverket. Målet er enklere og mer bærekraftige innkjøp

Ny anskaffelseslov med bærekraftsfokus på trappene

Regjeringens anskaffelsesutvalg lanserte nylig en rekke forslag til endringer i anskaffelsesregelverket. Målet er enklere og mer bærekraftige innkjøp. Dette kan få stor betydning for leverandører av varer og tjenester til det offentlige.

Publisert
Advokat hos Advokatfirmaet Føyen, Ragnhild Lunner, har skrevet denne saken.
Advokat hos Advokatfirmaet Føyen, Ragnhild Lunner, har skrevet denne saken.

Anskaffelsesreglene har som formål å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser, og de siste årene har søkelyset på det offentliges ansvar for å fremme bærekraft i innkjøpene sine økt betraktelig. Samtidig må offentlige innkjøpere følge ganske omfattende og strenge regler for anskaffelsesprosessen, for å ivareta tilliten til at anskaffelsene skjer på en tillitsvekkende og rettferdig måte.

Regjeringen har derfor bedt Anskaffelsesutvalget om å utrede mulighetene for å forenkle regelverket, slik at det blir enklere å håndtere. Samtidig skal anskaffelsene også bli mer bærekraftige, og ta mer hensyn til klima og miljø og samfunnshensyn. Utvalget har nå lansert sin første utredning med høringsfrist i februar 2024.

Blant hovedforslagene til utvalget er:

· en ny lov for offentlige anskaffelser

· ny formålsbestemmelse, med formål om at anskaffelsen skal være bærekraftig, bidra til omstilling til et lavutslippssamfunn, reduksjon av miljømessig belastning og sikring av anstendige arbeidsforhold

· mindre krav til offentlig kunngjøring av kontrakter og lettere å kontakte leverandører direkte for anskaffelser med lavere verdi

· Mer veiledning enn tidligere for innkjøperne, for å gjennomføre det europeiske anskaffelsesregelverket

Større krav til bærekraftskompetanse

Advokatfirmaet Føyen kjenner horecabransjen

Føyen holder til i Barcode og er top notch på arbeidsrett, compliance, entreprise, kontrakt, IP/IKT og mye mer. Har du juridiske spørsmål om arbeidsforhold eller annet vedrørende din virksomhet? Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale. Les mer på Foyen.no.

Ragnhild Lunner (advokat)

ragnhild.lunner@foyen.no

Leverandører av varer og tjenester til det offentlige må, dersom endringsforslagene går gjennom, forberede seg på at det offentlige i langt større grad enn tidligere kommer til å stille klare krav og kriterier knyttet til klima og miljø og sosiale forhold ved sine innkjøp.

Søkelyset på bærekraft vil kunne gi både tydeligere og strengere krav til leverandørene. Det vil i større grad bli stilt konkrete minstekrav til klima- og miljøvennlighet. Bærekraft vil bli gjenstand for konkurranse gjennom tildelingskriteriene, for eksempel gjennom oppnådde utslippskutt eller hvor miljøvennlige eller sosialt ansvarlige ytelsene faktisk er. Leverandørene må også forberede seg på å i større grad kunne dokumentere miljøgevinstene det offentlige vil oppnå. Dersom forslagene får gjennomslag, vil dette komme til å kreve økt kompetanse både hos innkjøpere og leverandører.

Mange potensielle bærekraftskrav

Krav knyttet til klima og miljø vil kunne gjelde alt fra energi- og ressurseffektivitet, CO2-utslipp fra produksjon og transport, håndtering av avfall, gjenbruk av materialer og miljøoppfølgingsplaner til grad av økologi i matvarer, bevaring av naturmangfold, og bruk av miljøvennlige stoffer og materialer, kvalitet og holdbarhet, og CO2-belastning ved produksjon av matvarer, for å nevne noe.

På den annen side foreslår ikke utvalget noen særlig utvidelse av plikten innkjøpere allerede har til å ta inn krav om lønns- arbeidsvilkår (for eksempel at vilkårene ikke er dårligere enn gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler). Men det foreslås at plikten skal gjelde for flere anskaffelser (alle over 300 000 kroner).

I større grad enn tidligere må man altså forvente at oppdragsgivere tar hensyn til kostnaden ved å anskaffe en vare eller tjeneste i et livssyklusperspektiv, både med tanke på økonomi, samfunnshensyn og påvirkning på klima og miljø.

Veien fremover

Anskaffelsesutvalget kommer med sin andre offentlige utredning i mai 2024. Det er dermed fremdeles en stund til eventuelle regelendringer trer i kraft. Men offentlige oppdragsgivere står fritt til å følge de politiske føringene lenge før dette, og mange stiller allerede ambisiøse klima- og miljøkrav og -kriterier. Vårt råd til leverandørmarkedene er dermed å øke sin kompetanse og bevissthet om bærekraft allerede nå, siden det kan gi et konkurransefortrinn i offentlige konkurranser.

Uansett må leverandørene være oppmerksomme på den nye bestemmelsen i anskaffelsesregelverket om at offentlige innkjøpere må vekte klima og miljø 30 prosent, som trer i kraft 1. januar 2024.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS