– Undersøkelsen bekrefter dessverre det næringen har sagt siden budsjettforliket i fjor høst – avgiftene svekker verdiskapingen og truer arbeidsplasser, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk. (Foto: NHO Mat og Drikke)

Avgiftssjokk fører til røde tall og nedbemanning

Bedriftene som er berørt av avgiftssjokket på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer, sliter nå i motbakke. I tillegg går den stadig økende grensehandelen direkte utover bedriftenes konkurranseevne.

Publisert

Det viser en fersk medlemsundersøkelse gjennomført av NHO Mat og Drikke.

Stortingsflertallets vedtak om avgiftsøkning gir en direkte effekt på lønnsomhet, omsetning og bemanning i én av tre av de berørte bedriftene. 10 prosent opplever at avgiftsøkningen har gjort det mindre attraktivt for eierne å investere i virksomheten.

Ikke overrasket

– Undersøkelsen bekrefter dessverre det næringen har sagt siden budsjettforliket i fjor høst – avgiftene svekker verdiskapingen og truer arbeidsplasser, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, i en pressemelding.
– Regjeringspartiene og Kristelig Folkepartis avgiftssjokk er den direkte foranledningen til at bedrifter som var lønnsomme i fjerde kvartal 2017, nå ser røde tall og frykter for fremtidig sysselsetting og verdiskaping, sier han.

Skadevirkninger

Brubakk understreker at de skadevirkningene undersøkelsen avdekker blir større for hver dag som går.
– Derfor er det avgjørende at regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti nå benytter revidert nasjonalbudsjett til å reversere avgiftsøkningene. Deretter er tiden overmoden for en fullstendig gjennomgang av særavgiftene, der målet er å etablere en konsistent avgiftspolitikk som styrker norske mat- og drikkeprodusenters konkurransekraft i forhold til grensehandel og avgiftsfri import.

Funn fra undersøkelsen

Undersøkelsen som er gjort blant de medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke som er omfattet av avgiftsøkningene, viser at:

* I 26 prosent av bedriftene har avgiftsøkningene i stor grad negativ konsekvens for omsetningen hittil i 2018.

* Hos 1 av 3 har avgiftsøkningene i stor grad hatt negativ konsekvens for bedriftens lønnsomhet hittil i 2018.

* 35 prosent av bedriftene forventer at avgiftsøkningene i stor grad vil ha negativ konsekvens for bedriftens lønnsomhet for resten av 2018 og i 2019.

* 11 prosent oppgir at det i stor grad er sannsynlig at avgiftsøkningene vil føre til nedbemanninger i bedriften, 24 prosent oppgir at de med stor sannsynlighet vil føre til ansettelsesstopp og 22 prosent at de vil få negative konsekvenser for opplæringsstillinger.

* 1 av 2 bedriftsledere svarer at den økende grensehandelen i stor grad er en utfordring for konkurranseevnen til bedriften.

* 10 prosent oppfatter at avgiftsøkningen i stor grad har gjort det mindre attraktivt for eierne å investere i virksomheten.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS