Jaana Røine
Jaana Røine

Flere bedrifter tar miljøansvar

I 2007 inngikk Grønt Punkt Norge over 300 avtaler om medlemskap med norske bedrifter. Gjennom medlemskap bidrar bedriftene økonomisk til å utvikle stadig bedre kildesorteringsløsninger for brukt emballasje.  

Publisert

Over 2500 bedrifter tar i dag ansvar for at den emballasjen de sender ut på markedet blir samlet inn og gjenvunnet gjennom å være medlem i Grønt Punkt Norge, heter det i en pressemelding fra Grønt Punkt Norge.

De fleste forbrukerne er flinke til å kildesortere glass, papp, metall, plast, kartong og drikkekartonger, men få forbrukere kjenner til at det er næringslivet selv som bidrar til at dette er mulig.

Medlemsvekst

I fjor tegnet 217 nye bedrifter standard medlemskap i Grønt Punkt Norge. Standard medlemskap er for bedrifter som enten produserer, importerer eller benytter emballasje på sine produkter. Bedriftene betaler et vederlag for den emballasjen de sender ut på markedet. Vederlaget som betales går til å drifte, opprettholde og bygge ut innsamlings- og gjenvinningsordninger for emballasje.- En vekst i medlemsmassen på nesten 10 prosent er vi svært godt fornøyd med. Det viser at stadig flere bedrifter ønsker å ta miljø- og samfunnsansvar, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge. Merke emballasjen

- Vi oppfordrer alle våre 2500 vederlagsbetalerne til å merke emballasjen med Grønt Punkt og kildesorteringspiktogram for å vise forbrukerne at de tar ansvar for emballasjen, også etter at den er brukt. Ved at flere bedrifter merker emballasjen med Grønt Punkt, og samtidig opplyser om hva dette betyr, vil det være god reklame for den enkelte bedrift. Bevisste forbrukere etterspør varer og tjenester hvor miljø er tatt hensyn til. Grønt Punkt Norges medlemsbedrifter har allerede tatt et skritt i den retningen, sier Røine.

Antall kontrollmedlemmer, det vil si bedrifter som stiller krav til sine underleverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge, økte også i 2007.

I alt tegnet 87 bedrifter kontrollmedlemskap, og det er nå over 800 aktive kontrollmedlemmer i systemet. Flere bør ta ansvar

Fortsatt er det mange bedrifter som ikke er med i Grønt Punkt Norge. De lar med andre ord sine konkurrenter betale for de innsamlings- og gjenvinningsløsningene alle nyter godt av. Grønt Punkt vil jobbe tett med sine eksisterende medlemmer og samarbeidspartnere fremover for å sørge for at flere bedrifter tar ansvar for egen emballasje og tegner medlemskap i Grønt Punkt Norge, heter det i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS