Jerven og Dånmark nett
Jerven og Dånmark nett

Vil merke mat med norsk opprinnelse

Norskprodusert mat skal bli bedre synlig. Et eget arbeidsutvalg med representanter fra sentrale aktører i matbransjen skal nå bidra til utviklingen av en ny merkeordning som skal synliggjøre bredden av norsk mat. Målet er å styrke norsk matproduksjon og gjøre det enklere for forbrukerne å velge mat med norsk opprinnelse.   

Publisert

Norske forbrukere ønsker å vite hvor maten de kjøper og spiser kommer fra, viser en forbrukerundersøkelse som Synovate har gjennomført for KSL Matmerk. I undersøkelsen svarer fire av fem forbrukere at de ønsker en godkjenningsordning og merking som gjør det enklere å finne fram til matprodukter basert på norske råvarer.

Matbransjen er med

Aktørene i matbransjen ser også behovet for en klarere synliggjøring av norskprodusert mat. Tidligere i vinter inviterte KSL Matmerk de mest sentrale aktørene innen norsk matproduksjon og handel til å bli med på et forpliktende krafttak og samarbeid om en ny felles merkeordning for norskprodusert mat.- Responsen har vært svært positiv, sier administrerende direktør Gabriella Dånmark i KSL Matmerk. 14 av de mest sentrale aktørene i matbransjen sa seg umiddelbart interessert i å delta i arbeidsutvalget som skal står for det videre arbeidet med utviklingen og etableringen av en ny merkeordning.

Første møtet gjennomført

Arbeidsutvalget for en ny merkeordning hadde sitt første møte tirsdag 12. februar. En konklusjon fra dette møtet er at utviklingen av et eventuelt nytt merke må sees i sammenheng med den brede gjennomgangen av kvalitetssystemene i landbruket som nå blir gjennomført. Utvalget ønsker heller ikke et gradert merke eller en merkeordning med flere merker. Omfanget av eventuelle tilleggskrav og hovedbudskap ønsker utvalget å komme tilbake til.

Det var Landbruks- og matdepartementet som for vel ett år siden ga KSL Matmerk oppgaven med å utvikle og etablere en ny merkeprofil for norsk mat basert på et gjennomgående kvalitetssystem. Tanken er at en slik merkeordning skal synliggjøre bredden i norsk matproduksjon, og bygge på et kvalitetssystem for produksjonen helt tilbake på gårdene.

- Arbeidsutvalget for en ny merkeordning har avklart en del problemstillinger, og det er også vedtatt en plan for det videre arbeidet. Det er også avklart hvem som gjør hva. Samtidig ser vi at det er behov for en bred diskusjon også i de kommende møtene, sier Gabriella Dånmark.

Må selv se viktigheten

- Det er viktig at alle bidrar aktivt i den videre prosessen. Etableringen av en ny merkeordning står og faller på at matbransjen selv ser viktigheten og merverdien av en slik merking. En merkeordning gjør det også mulig å synliggjøre kvalitetene som ligger i norsk råvareproduksjon og det viktige arbeid norske bønder gjør som råvareprodusenter, sier Gabriella Dånmark. Hun mener en slik ordning samtidig er et svar på forbrukernes ønske om å gjøre det enklere å finne fram til norskprodusert mat.- Jeg mener arbeidet med å utvikle et merke for norsk mat er svært fremtidsrettet. Jeg er overbevist om at miljø- og klimadebatten vil øke forbrukernes bevissthet om egen matproduksjon over tid, sier Dånmark.Fra før driver KSL Matmerk merkeordningene Spesialitet og Beskyttede betegnelser, som er rettet mot den mer spesielle norske maten. KSL Matmerk er også ansvarlig for fellesmarkedsføringen av økologisk mat i Norge.Den nye merkeordningen som er under utvikling har derimot som mål å omfatte bredden av norsk matproduksjon, og vise til norsk råvarebruk og produksjon.

Arbeidsutvalget

Følgende bedrifter og personer deltar i arbeidsutvalget som skal arbeide videre med utvikling og etablering av en ny felles merkeprofil for bredden av norsk matproduksjon.

Bama-Gruppen AS, v/ Direktør Jens Strøm

Coop Norge AS, v/ Direktør Geir Jostein Dyngeseth

Cardinal Foods AS, v/ Adm. direktør Torfinn Prytz Higdem

A.L. Gartnerhallen, v/ Daglig leder Arnt Foss

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, v/ Daglig leder Jon Røine

HOFF Norske Potetindustrier BA, v/ Kvalitetssjef Vidar Floberghagen

ICA Norge AS, v/ Kvalitetssjef butikk Bengt Ove Hagen

NorgesGruppen ASA, v/ Kategorisjef Pål Westby

Norgesmøllene AS, v/ Salgs- og markedsdirektør Ivar R. Hald

Nortura BA, v/ Marketingdirektør Ingeborg Flønes

Kavli Norge AS, v/ Kvalitetssjef Liv Ljones

SPIS Grilstad AS, v/ Konsernsjef Leif Stråtveit

Synnøve Finden ASA, v/ Avdelingssjef rammevilkår Thomas N. Samuelsen

TINE BA, v/ Markedssjef Brit Græsholt

Powered by Labrador CMS