AkerBryggeNyOndaNett
AkerBryggeNyOndaNett

Onda på Aker Brygge blir Michelin-restaurant

Det nye restaurantkomplekset til Terje Ness og Rune Pal, som skal hete "Onda by Pal&Ness", skal gjøre Aker Brygge i Oslo til et enda mer hyggelig og spennende sted for matglade nordmenn og utlendinger. Restauranten skal sammen med nye nisjeforretninger med søkelys på delikatesse, frukt og grønnsaker, kjøtt, fisk/sjømat og ost skape ekstra blest på Aker Brygge.

Publisert

Restaurant Onda by Pal&Ness tar sikte på to stjerner i Michelin-guiden.

Mye tyder på restaurant Onda blir en Michelin-restaurant, og trolig også en restaurant med to stjerner i løpet av kort tid. Det er også målet til innehaverne.

De neste fire årene skal det brukes mellom 1 og 1,5 milliarder kroner på en storstilt ombygging og modernisering av det populære hovedstadsområdet.

Arbeidet i gang

- Aker Brygge skal i det hele utvikles fra et lite oversiktelig og stedvis introvert kjøpesenterområde til å bli en åpen og levende bydel og destinasjon som byr på personlighet, kontraster og gode opplevelser for Oslos befolkning og tilreisende fra inn- og utland, sier Olav Line, adm. direktør i eiendomsselskapet Norwegian Property (NPRO) som eier mesteparten av Aker Brygge. Arbeidet er allerede i gang og "Nye Aker Brygge" skal etter planen stå helt ferdig i 2015.

Aker Brygge, som ligger på det tidligere verftsområdet til Akers Mekaniske Verksted, har de siste 25 årene vært et ledende senter for næringsliv, handel, servering og hygge i hovedstaden. Med sine 40 restauranter og serveringssteder og over 12 millioner besøkende hvert år, er Aker Brygge Oslos største destinasjon for gode opplevelser innen mat og drikke.

I tillegg har ca. 6000 personer sin arbeidsplass her. Stikkord for ombyggings- og moderniseringsprosjektet er større kontraster mellom industrihistorie og tradisjoner på den ene siden, og moderne arkitektur og design på den andre, en rekke nye, spennende butikker, enda bedre matopplevelser, tydeligere skille mellom kontorer og butikker/ serveringssteder, samt utearealer som inspirerer og legger til rette for aktiviteter og folkeliv.

Kontraster

På "Nye Aker Brygge" skal det, ifølge ham, skapes sterke og spennende kontraster mellom de monumentale, industrihistoriske byggene fra Akers Mek. sin tid og topp moderne arkitektur og design. De tradisjonsrike teglsteinsbygningene skal bringes mer tilbake til sin opprinnelse. Samtidig skal bygningene som er kommet til de siste 25 årene, få nye, moderne fasader og innvendige planløsninger.

Bygget nærmest Rådhuset, der hovedinngangen til Aker Brygge ligger, vil for eksempel få en ny og mye mer distinkt glassfasade mot byen. Fasaden vil bli godt synlig i bybildet, og den vil mye klarere markere hovedinngangen til Aker Brygge.

Stjernekokker på plass

Restauranttilbudet på Aker Brygge vil få et nytt løft når det nye restaurantkomplekset, som NPRO bygger sammen med stjernekokkene Terje Ness og Rune Pal, skal åpnes 21. september i år.

Det som skal bli Norges beste og mest eksklusive restaurant, er nå under bygging. Målsettingen er at den nye restauranten i løpet av kort tid skal bli landets eneste gourmetrestaurant med to stjerner i den ettertraktede Michelin-guiden.

Michelin-mål

Det nye restaurantkomplekset, som skal hete "Onda by Pal&Ness", vil ha til sammen 400 sitteplasser inne, fordelt på tre avdelinger. I tillegg kommer 250 sitteplasser utendørs. Restauranten vil være på 1000 kvadratmeter over to etasjer. Den skal ligge helt "ute i sjøen", på den såkalte Tingvalla-utstikkeren ved Herbern Marina, midt på Aker Brygges attraktive sjøside.

Den nye restauranten vil bestå av en seafood-bar i brasserie-stil med 280 plasser, et asiatisk kjøkken med sushi-bar med 80 plasser, samt en gourmetavdeling som vil ligge på en mezzanine i andre etasje med 40 plasser.

NPRO planlegger å få en rekke nye og spennende butikker til Aker Brygge. Ambisjonene er at det, blant disse vil være noen aktører som etablerer seg i Norge for første gang. Butikkene skal alle ha en høy kvalitetsprofil tilpasset en voksen kjøpegruppe. Dette skal være kjente, norske og internasjonale merkevarebutikker og "fyrtårn" innen klær, sko, sport og fritid, i tillegg til ulike nisjeforretninger med fokus på delikatesse, frukt og grønnsaker, kjøtt, fisk/sjømat, ost og blomster.

Butikkene samles tematisk

- Butikkinngangene skal etter ombyggingen utelukkende ligge på gateplan i første etasje, med fasader som i hovedsak vil gå over to etasjer. Det skal etableres en egen handlegate med dobbel takhøyde som går diagonalt fra hovedinngangen, gjennom de ulike byggene og opp til torget. Utendørs, i Holmens gate, skal det skapes en travel, langsgående handlegate med butikker og serveringssteder på begge sider. Denne vil bli en skikkelig bygate som forbinder Rådhuset og Vika med Tjuvholmen og Fillipstad, opplyser Line.

Butikkene og serveringsstedene på Aker Brygge skal i større grad samles tematisk, tilpasset hvert byggs arkitektoniske egenart.

Uteområdene på Aker Brygge vil gjennomgå en omfattende kvalitetsheving. Bryggetorget, det eksisterende torget midt på Aker Brygge, oppleves i dag av mange som udefinert og utflytende. Det skal nå foredles til et inviterende og pulserende torg fylt med spennende kulturarrangementer og aktiviteter. Kunst, beplantning og utadvent virksomhet i husenes gatefasade vil skape mer liv året rundt, både på Bryggetorget og de andre uteområdene.

En attraksjon

Aker Brygges sjøside, som i dag er områdets største attraksjon, skal videreutvikles til en bred bryggepromenade. Marinaen skal oppgraderes og redusert høydeforskjell mellom bryggekanten og sjøen vil skape en bedre kontakt for publikum med sjøfronten.

- For å bli en enda viktigere del av Oslo-folks dagligliv, vil uteområdene bli brukt til kulturarrangementer, ulike festivaler og andre opplevelser knyttet til for eksempel musikk, underholdning, shopping/mote, gastronomi og sport. Vi planlegger blant annet å skape Norges hyggeligste og flotteste julegate på Aker Brygge, fremholder Olav Line.

Aker Brygge skal leve og ånde med de ulike årstidene. Det er derfor igangsatt et eget prosjekt for at lyssettingen på en spennende måte skal understreke, utnytte og kompensere for årstidenes unike lys- og temperaturvariasjoner i Oslo. Lysprosjektet vil også fremheve de industrihistoriske bygningens egenart og samtidig bidra til å skape gode levekår for handelsstanden på Aker Brygge.

Et viktig mål med ombyggingen og moderniseringen av Aker Brygge, er å gjøre området mer miljøvennlig. En egen, ny energisentral basert på sjøvann er blant annet allerede under etablering. Denne vil levere energi til de aller fleste av de store bygningene som NPRO eier på Aker Brygge.

Sammenlignet med tradisjonelle løsninger, vil energisentralen redusere CO2-utslippet som området representerer med 75 prosent. Dette skjer som følge av at det anslåtte energiforbruket på 4.000.000 kWh/år reduseres til 1 400 000 kWh/år. Energisentralen har også kapasitet til å kunne levere energi til enda flere bygg etter hvert. - Dette vil være en solid investering i fremtiden, både med hensyn til reduserte miljøbelastninger og lavere energikostnader for leietakerne på Aker Brygge, sier Olav Line.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS