sigarett

Antallet svenske tobaksbutikker halvert siden 2000

En undersøkelse gjennomført av Statistiska Centralbyrån (SCB) i Sverige, på oppdrag av Tankesmedjan Tobaksfakta, viser at antallet tobakksbutikker minket fra 2 425 i 2000 til 1 300 i år, tilsvarende 46,4 prosent. Det har skjedd uavhengig av eksponeringsforbud.

Publisert

På vikende front som en generell trend, uavhengig av eksponeringsforbud. (Foto: Scan Stock)

Nedgangen har skjedd gradvis; i 2006 var antallet butikker 1 575, skriver webfinanser.com/nyheter.

Øker generelt

Halveringen av antallet tobakksbutikker har skjedd til tross for at det i Sverige ikke er iverksatt tiltak som begrenser eksponeringen av tobakksvarene og reklame på salgsstedene. Et av de vanligste argumentene fra tobakksselskapene og handelen mot et eventuelt eksponeringsforbud, er at det skulle føre til butikknedleggelser. Små butikker skulle rammes ekstra hardt. Et annet er at salget av illegale sigaretter ville øke drastisk.

Samme argument har forekommet flittig i flere land før og etter at et eksponeringsforbud ble innført. SCBs undersøkelse viser at nedleggelsene i tobakksbransjen øker generelt – uavhengig av eksponeringsforbud.

Ikke hold i skremselspropaganda

Samme type myter er spredd når lover om røykfrie restauranter er foreslått og gjennomført. Norge innførte fullstendig røykeforbud på serveringssteder 1. juni 2004. Samme høst ble det spredd opplysninger om at et stort antall serveringssteder var gått konkurs som et direkte resultat av forbudet.

Da Statistisk Sentralbyrå offentliggjorde den faktiske statistikken, viste den at 110 serveringssteder var gått konkurs i tredje kvartal 2004. Tilsvarende siffer for samme periode året før, var 105. Det var altså fem flere konkurser kvartalet etter røykeforbudet. Annen statistikk fra SSB viste at antallet anstatte i restaurantbransjen økte fra andre till tredje kvartal 2004. I Sverige fikk serveringsstedene flere og mer fornøyde gjester etter røykeforbudet i 2005. Økonomien var uforandret eller bedre.

Powered by Labrador CMS