Etablerer neste generasjons FoodTec-selskap

Mashie og FoodIt går sammen og etablerer neste generasjons FoodTech-selskap.

Publisert

Mashie og FoodIt (Matilda) går sammen. Målet med sammenslåingen er at de to selskapene i felleskap vil utvikle bransjen og neste generasjons virksomhetssystem for storkjøkken og restauranter i offentlig og privat sektor.

«Vi vil samle bransjens spesialister og tekniske kompetanse under samme tak, for å skape de beste forutsetninger for framgangsrike kjøkken i Norden», heter det i en pressemelding.

Sikre rett mat til alle

Den overordnede målsetting med sammenslåingen er å ivareta et felles ansvar og interresse for å sikre rett mat til alle.

Markedet for virksomhetssystemer for storkjøkken og restauranter er begerenset, og det har vært få leverandører som har konkurrert. Kontinuerlige investeringer i nye funksjonskrav kombinert med et høyt prispress, har skapt funksjonsrike virksomhetssystemer, men har konstant redusert rommet for nytenkning og utvikling av neste generasjons plattform.

– Våre systemer støtter mange viktige samfunnsoppgaver; barnehager, skoler, sykehus, eldreomsorg og forsvar. Her vil og må vi ta et felles ansvar for å tilby nye konsept, tjenester og system for en framtidig og holdbar samfunnsutvikling, uttaler administrerende direktør for Food It AB, Per-Anders Ek.

Ingen produkter skal avvikles

«Ingen produkter, hverken Mashie, Aivo by Mashie eller Matilda, skal avvikles. De vil bli utviklet i takt med markedets behov, men vi vil fokusere på vår kompetanse for å skape framtidens konsept, produkt og tilbud ut ifra vårt felles erfaringsgrunnlag. Dette vil vi gjøre samtidig som vi utvikler neste generasjons plattform. De firmaene og måltidsorganisasjonene som benytter seg av våre systemer vil ikke til å merke noen forskjell. De ringer samme supportnummer som før, snakker med samme supportpersonale, og har samme kontaktperson som tidigere», heter det videre i pressemeldingen.

– Vi tror sterkt på at en felles visjon om å skape framtiden sammen, forenkler arbeidet med integreringen av selskapene, og skaper trygghet i markedet, uttaler administrerende direktør for FoodTech Solutions AB, Fabian Hagman.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS