Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Lokalmat – fra trend til holdningsendring

Økt kunnskap, interesse og en markant holdningsendring har bidratt til at omsetningen av lokalprodusert mat omtrent har doblet seg siden 2010.

Publisert
Administrerende direktør i Servicegrossistene, Jan van der Burg (til venstre) og landbruksminister Jon Georg Dale, jobber sammen i delegasjonen som skal styrke norsk lokalmatproduksjon.
Administrerende direktør i Servicegrossistene, Jan van der Burg (til venstre) og landbruksminister Jon Georg Dale, jobber sammen i delegasjonen som skal styrke norsk lokalmatproduksjon.

Da den moderne kjedestrukturen i dagligvarehandelen tok form på 1980-tallet, gjorde sentralstyrt sortiment at mange lokale matvarer forsvant fra butikkhyllene. Pris ble konkurransedriveren, og de billigste varene vant frem.

Administrerende direktør i Matmerk, Nina Sundqvist.
Administrerende direktør i Matmerk, Nina Sundqvist.

For horeca-segmentet, var en naturlig konsekvens av utviklingen i dagligvaren et mer rigid storhusholdningssortiment. Lokalproduserte varer ble ofte pristapere og forsvant ut av varebøkene. I 2016 kan vi heldigvis se at forbrukeres holdninger til mat og råvarekunnskap har blitt betydelig endret. Økt kunnskap og interesse har gjort at omsetningen av lokalprodusert mat omtrent har doblet seg siden 2010 (Meld. St. 31 og oppdaterte tall fra landbruks- og matdepartementet. Salg gjennom dagligvarehandelen).

Administrerende direktør i stiftelsen Matmerk, Nina Sundqvist, slår fast at det nå er snakk om et skifte og en holdningsendring når det kommer til lokalprodusert mat og drikke.

Horeca - en viktig markedskanal for vekst

Stortingsmeldingen «Garden som ressurs - marknaden som mål», slår fast at horeca er og vil bli en veldig viktig markedskanal for å oppnå ønsket salgsvekst i lokalmatkategorien.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

På bakgrunn av dette, ble Servicegrossistene AS, som består av 21 lokale storhusholdningsgrossister, invitert av landbruks- og matministeren til å delta i næringsdelegasjonen. Administrerende direktør Jan van der Burg har sammen med kategorisjef for lokalmat, Judit Dahl, jobbet aktivt for å styrke Servicegrossistenes satsning på denne kategorien.

Etter en omfattende kartleggings- og utviklingsprosess, kan Servicegrossistene nå tilby horeca- og storhusholdningskunder i hele Norge et helhetlig lokalmatkonsept bestående av et stort nettverk lokale produsenter og et stort utvalg lokale varer som er innlemmet i produktdatabasen.

Rakfisk- og osteprodusent Jørn Wangensten gleder seg til også å selge produktene sine i horeca.
Rakfisk- og osteprodusent Jørn Wangensten gleder seg til også å selge produktene sine i horeca.

«Kvalitetsråvarer fra lokale produsenter i hele landet kan nå enkelt bestilles, på lik linje med øvrige varer, og fås levert på samme pall. Lokalmatkonseptet bygger opp under næringsdelegasjonens felles idéer og mål, og både produsenter, kunder og forbrukere har tatt konseptet godt imot», heter det fra Servicegrossistene

Ser mulighetene

Rakfisk- og osteprodusenten Wangensten er en av lokalprodusentene som har inngått samarbeid med Servicegrossistene, og som ser store muligheter i horecamarkedet.

Marius Egge.
Marius Egge.

– For oss har horeca-markedet til nå vært upløyd mark. Samarbeidet vi har startet med Servicegrossistene ser vi på som veldig spennende og viktig for å komme inn på storhusholdningsmarkedet, sier daglig leder Wangensten AS, Jørn Wangensten.

En annen produsent som også nå kan tilby sine lokale spesialiteter til det profesjonelle markedet gjennom Servicegrossistene er Egge Gård AS, som produserer eplemost, sider, musserende vin, hetvin og brennevin.

Daglig leder i Hanen (næringsorganisasjon for lokalmatprodusenter), Bernt Bucher-Johannessen.
Daglig leder i Hanen (næringsorganisasjon for lokalmatprodusenter), Bernt Bucher-Johannessen.

Jeg ser frem til å kunne distribuere produktene våre også til horeca, og jeg har stor tro på vårt samarbeid med Servicegrossistene, sier daglig leder og 11. generasjon på gården, Marius Egge.

– Et kjærkomment tiltak

Servicegrossistene på sin side og Jan van der Burg føler seg sikker på at dette virkelig er veien å gå for å sette søkelyset på lokalmat også i storhusholdning og horeca, samtidig som han understreker at lokale matprodusenter hos Servicegrossistene skal møte fleksibilitet og gunstige betingelser. Daglig leder i Hanen (næringsorganisasjon for lokalmatprodusenter), Bernt Bucher-Johannessen, forteller at mange produsenter mangler den kunnskap som må til for å få produktene sine kjent i markedet, og peker på at den enkelte produsent ikke alltid klarer dette på egen hånd.

– Servicegrossistenes satsing på lokal mat og drikke er et kjærkomment tiltak for lokale produsenter. Våre medlemmer er ofte bedre på å produsere førsteklasses varer enn på salg og markedsføring, så et slikt samarbeid er positivt for hele næringen, sier Bucher-Johannessen.

– Ved å tilgjengeliggjøre lokalprodusert mat, samt å forenkle innkjøpsrutinene, er jeg sikker på at vi kommer til å oppleve en god salgsvekst også i horeca, sier Jan van der Burg.

Bedre rammebetingelser i alle ledd

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale forteller at en felles satsning på lokal mat ikke skal være noen form for dugnad. Det som er målet, er at alle aktører i alle ledd skal kunne drive lønnsomme forretninger.

– En felles lokalmatsatsing skal ikke være en dugnad, men skal være bærekraftig og lønnsom i alle ledd, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Mattilsynet har utviklet gode kunnskapsbaser og veiledninger for produsenter, og organisasjoner, som for eksempel Nofima, Hanen og Matmerk, har alle detaljkunnskap rundt lokal matproduksjon, og kan bistå bedrifter som ønsker å etablere seg eller som allerede har produksjon i gang, men som trenger hjelp til salg, markedsføring og distribusjon, i tillegg til råvare- og produktkunnskap. For aktører i horeca-segmentet er også rammebetingelsene blitt bedre i form av et mer fleksibelt anbudsregime. Som en direkte følge av næringsdelegasjonens møte i Berlin under Grüne Woche, forteller Jon Georg Dale at beløpsgrensen før anbudsregelverket slår inn er økt fra 500 000 til 1 100 000. Det skal være enklere å tilby lokalproduserte alternativer, og erfaringene fra dagligvaren når det gjelder kjøpsadferd og betalingsvillighet, tilsier at lokalprodusert mat og drikke vil få mer og mer innpass også i horeca og storhusholdning.

Norsk lokalmat på ett brett

Samtidig med næringsdelegasjonens arbeid, ble nettportalen Lokalmat.no lansert januar 2016. Dette er en portal der produsenter, innkjøpere og forbrukere møtes. Allerede nå er har ca. 400 produsenter og 110 innkjøpere registrert seg.

– Med lanseringen av Lokalmat.no får vi servert hele mat-Norge på ett brett, og portalen vil være et viktig verktøy og inspirasjonsportal for alle som har mat som levebrød, sier kategorisjef lokalmat, Servicegrossistene AS, Judit Dahl.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Enklere tilgang

I etterkant av Stortingsmelding nr. 31. fra juni 2015, «Garden som ressurs - marknaden som mål», opprettet landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP) en næringsdelegasjon med nøkkelpersoner fra norsk matbransje.

Delegasjonen består av representanter fra produsenter, grossister, dagligvarehandel og interesseorganisasjoner, og skal jobbe sammen mot et felles mål om en samlet omsetning av lokal mat og drikke på 10 milliarder kroner innen 2025. Næringsdelegasjonen møttes første gang i januar 2016 under Grüne Woche (IGW) i Berlin, og allerede nå merkes klare effekter av arbeidet.

Storhusholdningssegmentet, blant annet representert ved Jan van der Burg fra Servicegrossistene AS, er også med i delegasjonen. Van der Burg kan fortelle om mye spennende som nå skjer i lokalmatkategorien, og videre at horecakunder i hele Norge nå vil få en betydelig enklere tilgang til lokale norske nisje- og kvalitetsråvarer enn tidligere.

 

 

Powered by Labrador CMS