Per Bjørnar Westad (52) har ledet familiebedriften Westad Storkjøkken med stø hånd i 30 år. (Foto: Morten Holt)

Har ledet storkjøkkenbedriften i 30 år

I 2021 har Per Bjørnar Westad (52) ledet familiebedriften Westad Storkjøkken i 30 år. Faren Ole startet det hele i Elnesvågen i 1981, og Per Bjørnars sønn Ruben (24) er også med på laget – slik at fremtiden er sikret.

Ruben Westad går samme vei som både sin far og bestefar. (Foto: Westad Storkjøkken)

Ruben Westad har gått samme veien som faren, og ble ansatt i selskapet som servicetekniker for 5-6 år siden. Begge er utdannet som elektroreparatør og kuldemontør.

Det skal også legges til at Per Bjørnars kone Lone Male Westad er kontoransvarlig i Westad Storkjøkken.

Westad Storkjøkken er 40 år i 2021

Men det var faren Ole (født 1939) som startet det hele – tilbake i 1981, noe som betyr at det blir dobbeltjubileum neste år.

– Han startet selskapet (den gang som Ole Westad & Co AS, frem til 2010) alene med kontor på et soverom – og senere i garasjen, hjemme. De første årene var det salg, service og reparasjoner på kjøl, fryseutstyr og automater, men det vokste raskt, og i 1985 begynte vi også med service og reparasjon og salg av teknisk storkjøkkenutstyr, forteller Per Bjørnar Westad, som selv startet i bedriften i 1988 – som 20-åring.

Tre år senere overtok han ansvaret – med god hjelp av faren. Ole Thorbjørn Westad, som nå har gått bort, var med i driften helt til han ble pensjonist i 2006.

Bedriftsbygg

Aud Hanset (til venstre) er selger, mens Lone Male Westad er kontoransvarlig hos Westad Storkjøkken. (Foto: Westad Storkjøkken)

I 1988 ble også dagens bedriftsbygg satt opp – på Håset, der gründeren Ole Thorbjørn vokste opp. Det er senere bygd på to ganger, og er i dag på 340 kvadratmeter – inkludert blant annet et showrom med småutstyr og storkjøkkenutstyr. I tillegg disponerer også Westad Storkjøkken en plasthall på 180 kvadratmeter.

Geir Olsen er selger hos Westad Storkjøkken.(Foto: Westad Storkjøkken)

– Vi leverer alt fra teskjeer til komplette storkjøkken, og tegner og prosjekterer anlegg, forklarer Westad.

Selskapet startet også et eget avdelingskontor i 2017 i Ålesund (med selger og servicetekniker) i eget bygg.

Har effektivisert driften

I 2008 omsatte Westad Storkjøkken for 20 millioner kroner – med 11 ansatte. I fjor ble det omsatt for 16 millioner kroner – med under halvparten av arbeidsstokken.

– Vi har effektivisert driften, og kuttet ned antall ansatte med hensikt – som har ført til bedre økonomiske resultater. De beste er igjen, sier Westad, men legger til:

– Vi er på let etter enda en servicetekniker, men det er vanskelig å finne gode kandidater. Det rekrutteres altfor få gode serviceteknikere. Vi er lærebedrift, og noen har gått gjennom systemet, men mange kvier seg da det ikke er en «vanlig» ni-til-fire-jobb, forklarer Per Bjørnar Westad, som selv er servicetekniker i firmaet, men også tar seg av tegning, salg, prosjektering og fakturering. – Jeg blir som en «potet» å regne i firmaet, sier han smilende.

Satser på norsk kvalitet

Per Bjørnar Westad utenfor Westad Storkjøkkens bygg like ved Elnesvågen i Møre og Romsdal. (Foto: Morten Holt)

– Hva er grunnen til at dere oppnår så gode resultater?

– Som jeg var inne på; det er viktig med gode ansatte. Kvalitet og service har vært de viktigste suksessfaktorene. Et godt forhold til kunden har førsteprioritet. Vi har ikke kastet oss på «billigtrenden», men fører kvalitetsprodukter, gjerne produsert i Norge og Norden. Vi bruker primært norske leverandører, som for eksempel Rustfrie Bergh, Nicro og Fresvik Produkt, som igjen sikrer norske arbeidsplasser. Det fungerer, og kundene er fornøyd. Vi har opplevd at kunder som har kjøpt billigere storkjøkkenutstyr fra utenlandske produsenter – og som har fått rust på utstyret etter bare et halvt år, forteller Per Bjørnar Westad.

Tror på et meget godt jubileumsår

Per Bjørnar Westad er optimist med tanke på 2021. (Foto: Morten Holt)

– Hvordan har koronapandemien slått ut for dere?

– Alle våre kunder stengte jo ned, så vi hadde noen svært rolige måneder. 80 prosent av oppdragene forsvant. Det tok seg opp igjen i sommer, men alt i alt blir nok 2020 et dårligere år enn de foregående. Vi regner imidlertid med at mange de oppdragene som skulle utføres i 2020, vil komme igjen i 2021 – som vi tror blir meget bra, anslår Westad, som også påpeker at Westad Storkjøkken ble godkjent som miljøfyrtårnbedrift i 2020.

Du kan lese mer i magasinet Horeca (nummer 6 2020, som hadde utgivelse i november)

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS