Kristin Krohn deltar på BFSN-møtet denne uka.

Spennende innledere på BFSN-møte

Denne uka er det kurs, medlemsmøte og årsmøte i Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge (BFSN) – der en rekke spennende innledere deltar.

Publisert
Kurs, medlemsmøte og årsmøte i BFSN finner sted på Gardermoen Airport Hotel denne uka.

Det hele skjer på Gardermoen Airport Hotel. Det hele innledes onsdag 20. april, og fortsetter torsdag 21. april med medlemsmøte og påfølgende årsmøte og årsmøtemiddag.

Devold er innleder

På listen over dem som skal delta finner NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold, Trond Andersen fra Norges Varemesse, Ole Røttereng (tidligere direktør for innkjøp og utvikling i McDonald’s), Martin Petterson og Tore Foss fra QI Code Norway, Rudi Becsan fra Myhrvold Storkjøkken, Thomas Sandro (advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange) og kjøkkensjef på Oslo Universitetssykehus, Vidar Arnesen.

Program for kurs, medlemsmøte og årsmøte i BFSN

Under kan du se hele programmet

Onsdag 20. april. Kurs.

Kl. 09:15 – ca. kl. 15:15:

Kursleder Rudi Becsán, Myhrvold Storkjøkken AS.

BFSN gasskurs.

Nyttig for serviceteknikere, selgere og andre som ønsker bedre kunnskap om gass, bruk av gass og gassutstyr i storkjøkken. Kunnskap som formidles i dette kurset bør være minimumskunnskaper også for selgere for å unngå ukloke valg ovenfor kunde og myndighetskrav. Rudi har utarbeidet kursprogram med hele 185 foiler. Alt samlet i din kursmappe. Kursbevis.

Kl. 09:15 – ca. kl. 15:15:

Arne Dalseng. (Foto: Morten Holt)

Kursleder Martin Petterson, QiCode Norway AS

Brukerkurs BFSN IT Bransjeløsningen - Nivå 1.

Kurset kvalifiserer for bruk av BFSN IKT- løsningene Bransjeportalen, Kundeportalen og Smart Service. Nyttig grunnleggende kurs for nye brukere og for de som ønsker å øke sin kompetanse på bruk av Bransjeløsningen. Gjennomgang av grunnleggende bruk og gode rutiner for Bransjeportalen, Servicesystemet og Kundeportalen. Tips og triks. Spørsmål og svar. Ta med egen laptop eller nettbrett. Målgruppe er blant annet servicetekniker, servicekoordinator/-sjef, supportmedarbeider, back-office/ adm-medarbeidere, delelager og dokumentasjonsansvarlig. Kursbevis

Torsdag 21. april.

Medlemsmøtet 2016.

Kl. 09:15: Arne Dalseng – styreleder i BFSN

Velkommen – åpning av medlemsmøtet.

Ole Røttereng. (Foto: Morten Holt)

Kl. 09:20: Vidar Arnesen – kjøkkensjef Oslo Universitetssykehus

Tett på pasienten med god matomsorg.

Vidar Arnesen har jobbet med mat siden han begynte på kokk og stuertskolen i Sandefjord i 1973. Først som sjømann (kokk) og så som kokk på undervannsbåt og restaurant. Etter å ha blitt kostøkonom og gått på BI begynte han som kjøkkensjef på Ullevål universitetssykehus i 1992. Han ble kjøkkensjef på Oslo Universitetssykehus i 2010 da Aker, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål, Dikemark og Gaustad ble fusjonert. Han var den første som innførte Matverter og matserveringskonseptet 1-2-3 server. Drifter 2 store produksjonskjøkken på Ullevål og Rikshospitalet, samt 140 postkjøkken, og har samlet 311 leverings steder i Oslo universitetssykehus. I 2015 ble det servert 723 697 pasienter som fikk heldøgns forpleining. (3 hovedmåltider og 2 mellommåltider).

Kl. 10:30: Ole Røttereng – selvstendig konsulent.

Kontroll med service – og levetidskostnader

Ole Røttereng har lang og bred erfaring innen innkjøp, logistikk og forretningsutvikling, sist som Direktør for Innkjøp og Utvikling i McDonald's Norge AS. Han har sett lønnsomhet i å etablere transparente systemer med leverandører for kjøp, vedlikehold, reparasjon og utskifting av utstyr. All erfaring viser at brukere av storkjøkkenutstyr framover vil stille krav til sine leverandører at de har IT løsninger som ivaretar effektiv dokumentasjon og sporbarhet, gir muligheter til å måle investeringer over tid, budsjettere servicekostnader, avdekke opplæringsbehov og planlegge nyanskaffelser.

Kristin Krohn Devold.

Kl. 11:30: Thomas Sando – advokat og partner i Advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange AS

Hva kan du lovlig fortelle dine konkurrenter?

Utveksling av informasjon mellom konkurrenter kan anses som en selvstendig overtredelse av forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid. Informasjonsutveksling er særlig aktuelt i bransjeforeninger, og foredraget vil blant annet ta for seg relevant praksis, hvilke opplysninger man må holde for seg selv, hva man normalt kan diskutere med konkurrenter, samt hvordan man kan og bør innrette seg for å unngå lovovertredelse. Thomas Sando leder faggruppen for EU/EØS- og konkurranserett i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Han har mange års erfaring med konkurranserettslig rådgiving, både fra Konkurransetilsynet og som advokat for aktører i det private næringsliv, og har særlig erfaring med rådgiving til aktører innenfor næringsmiddelindustrien og dagligvarebransjen. Sando er rangert blant de fremste konkurranserettsadvokatene i Norge i ulike kåringer, blant annet Legal 500 og Best Lawyers Norway.

Kl. 13:30: Kristin Krohn Devold – adm. direktør i NHO reiseliv

Reiselivsbransjen, våre mål og utvikling av bransjen

Kristin Krohn Devold har bred næringslivs-, organisasjons- og politisk erfaring på høyt nivå gjennom mange år. Hun var innvalgt på Stortinget fra Oslo 1993–2005 og forsvarsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering 2001–2005. Fra 1. september 2013 er hun administrerende direktør i NHO Reiseliv, etter å ha vært generalsekretær i Den Norske Turistforening 2006–2013. Krohn Devold er også nestleder i styret i Hexagon Composites og styremedlem i Eika Gruppen, Aker, Aker Floating Production, Odim og Comrod Communication.

Kl. 14:15: Tore Foss, daglig leder i QiCode Norway og styreleder i QiCode inc

Trond Andersen. (Foto: Morten Holt)

Ny IT teknologi som kommer de neste årene. Hva skjer i den forbindelse med storkjøkkenmaskinener?

Den digitale revolusjon er et race: Hvem er vinnere i dette racet?

Tore Foss har bred erfaring fra vår bransje, om leverandørene i Norge, om produsenter av storkjøkkenmaskiner på alle verdenskontinenter der QiCode nå er leverandør og samarbeidspartner. Han har i de siste årene etablert og er involvert IT selskaper i Norge, Sverige, USA, Canada, og Sri Lanka.

Kl. 14:45: Trond Andersen – salgsdirektør i Norges Varemesse

Smak 2017 - Norges og Nordens største og viktigste messe

Status og videre framdrift. Nyheter i 2017. Utstilling – konkurranser – seminarer etc. Presentasjon av halltegning med inntegnet stand plasseringer.

Kl. 16.00: Årsmøte i BFSN 2016.

Arne Dalseng – Velkommen

Erik Skau Hovde, Hobart Norge – Innledning til temaet Storkjøkkenbransjens Bransjestandard. Hva har vi og hva ønsker vi? BFSN i dag – og hvordan ønsker vi vår forening skal være i morgen? Informasjon og diskusjoner.

Styrets årsberetning, regnskap og budsjett

Valg

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge - BFSN

BFSN ble stiftet i 1977, og er en landsomfattende medlemsorganisasjon, eid og finansiert av medlemsbedriftene.

Medlemmene i BFSN er bransjens ledende næringsdrivende som arbeider innen utstyr og tjenester til storkjøkkenmarkedet i Norge. Utstyr og tjenester spenner over samtlige områder som er relevante for bransjen og leveransene fra bransjen.

Medlemsbedriftenes kunder er alle typer serveringssteder og produksjonsledd i en rekke sektorer.

Medlemsbedriftene representerer hovedtyngden av leveranser i Norge.

Du kan lese mer på BFSN.no

Powered by Labrador CMS