Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Serveringspersonale med prosentlønn – ny dom gir avklaring

I en fersk dom legger Arbeidsretten føringer for overgang fra prosentlønn til fastlønn for serveringspersonale.

Publisert
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Prosentlønn er et lønnssystem der ansatte blir utbetalt en viss prosent av bruttoomsetningen til arbeidsgiver. I 2014-2016 var denne satt til 12,5 prosent. Partene i arbeidslivet har utover 2000-tallet forsøkt å komme til en enighet om utfasing av lønnssystemet, først og fremst for å sikre arbeidstaker mer forutsigbar inntekt. Adgangen til å endre lønnssystem, og hvordan den nye fastlønnen skal beregnes, følger av Riksavtalen § 5 tredje ledd:

«Ovennevnte servitører utbetales en godtgjørelse per arbeidet time basert på gjennomsnittsinntekten eksklusive overtid- og helligdagstillegg i siste kalenderår, for vedkommende avdeling i bedriften».

Illustrasjonsfoto: iStockphoto/Rett fra Ræder

Sak i Tromsø

Saken for Arbeidsretten sto mellom de ansatte og arbeidsgiver ved en restaurant på et hotell i Tromsø.

Partene var uenige om hvordan «siste kalenderår» skulle forstås. Var det kalenderåret frem til den faktiske endringen av lønnssystemet, eller det avsluttede kalenderåret forut for beslutningen om endringen av lønnssystemet?

I førstnevnte tilfelle ville lønnen baseres på kalenderåret 2016 mot 2015 i tilfelle sistnevnte. Dersom 2015-tallene legges til grunn, ville det medføre et lønnstap for de ansatte på 16,75 kroner per time.

Ikke lide lønnstap

Arbeidsretten mente «siste kalenderår» må forstås som kalenderåret før endringen trer i kraft. Det ble vist til at endring i lønnssystem kun kan skje ved overgangen fra et kalenderår til et annet.

I den konkrete saken ville endringen tre i kraft 1. januar 2017, slik «siste kalenderår» var 2016. Arbeidsretten vektla at arbeidstakerne ikke skulle lide lønnstap, og at NHO Reiseliv – som hadde formulert bestemmelsen – hadde risikoen for uklarheter i ordlyden.

Ingen «praktiske problemer»

Arbeidsretten poengterer at det vil være «lite praktisk» å treffe en beslutning om endring av lønnssystemet lenge før årsskiftet. Selv om arbeidsgiver ikke har alle tallene for siste kalenderår klare ved årsskiftet, vil arbeidsgiver ha oversikt over omsetningen og hvor mange timer som servitørene har arbeidet før ny lønn utbetales i januar.

Arbeidsretten kunne derfor ikke se de «praktiske problemer» som arbeidsgiversiden hevdet beregningsmodellen ville medføre.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Advokatfirmaet Ræder

Advokatfirmaet Ræder kjenner horecabransjen.

Uansett om du står fastlåst i en konflikt eller ønsker å være føre var, gir advokatfirmaet bedriftseiere, ledere og personalansvarlige gode og strategiske råd.

Denne saken er skrevet av Nils Kristian Lie (partner), Ole André Oftebro (partner) og Åse Rustad Kvisberg (trainee) hos Advokatfirmaet Ræder.


Ole André Oftebro.


Nils Kristian Lie.


Åse Rustad Kvisberg.

Les mer om advokatfirmaet på Raeder.no 

Powered by Labrador CMS