Classic Norway Hotels og administrerende direktør Stephen Meinich-Bache starter et nytt program for å redusere svinn og å sikre verdiene i selskapet. (Foto: Classic Norway Hotels/Christer Olsen)

Full fart i kampen mot svinn

Classic Norway Hotels inngår samarbeid med Svinnkompetanse AS.

Mange bedrifter som opplever stor vekst, risikerer også økt svinn. Nå tar Classic Norway Hotels grep for å komme utfordringene i forkjøpet. Redusert svinn og bedre økonomi skal bli resultatet.

Hotellkjeden har derfor inngått avtale med selskapet Svinnkompetanse AS, og gjennom opplæring og nye system skal Classic Norway Hotels øke kunnskapen om svinnforebygging for sikre og øke verdiene i bedriften.

Bærekraft

Stephen Meinich-Bache. (Foto: Classic norway Hotels/Christer Olsen)

– Vi har frem til nå ikke hatt noen større utfordringer og dette er heller ikke basert på tanker om en utro tjenere, ei heller dårlige erfaringer. Men vi skal bygge en god kultur for å sikre at verdier ikke fordufter, sier administrerende direktør Stephen Meinich-Bache i Classic Norway Hotels. – Vi er vel så opptatt av at vi skal ha et bærekraftig fokus når vi jobber med svinnarbeidet som det å skulle avdekke at noen «urettmessig forsyner seg fra fatet», sier Meinich-Bache.

Siden etableringen av Classic Norway Hotels har den moldebaserte kjeden vokst til 18 unike hotell og rorbuanlegg fra Sørlandet i sør til Lofoten i nord. Og veksten fortsetter også i 2021.

Nasjonal satsing

Gjennom kunnskapen til Svinnkompetanse AS vil Classic Norway Hotels videreføre og øke fokuset på å ha sunne varelagre, bidra til mindre matsvinn og sikre både ansatte og gjester. Svinnkompetanse er et norsk selskap som har spesialisert seg på å identifisere og deretter redusere administrativt, internt og eksternt svinn i bedrifter sammen med ledelsen og de ansatte.

– Classic Norway Hotels ønsker å bidra til at vi når det nasjonale målet om å redusere matsvinnet. Regjeringen og den norske matbransjen har undertegnet en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Avtalen er undertegnet av fem departementer og 12 bransjeorganisasjoner. En tredel av all mat som produseres i verden blir ødelagt eller kastet. Vi må alle bidra til for at vi skal nå målet om reduksjonen av matsvinnet, forteller Meinich-Bache.

Profesjonell tilnærming

– Vårt mål et å etablere en profesjonell tilnærming til svinnarbeidet, fortsetter han.

– Vi skal ha de beste systemer for å få bedre kontroll med utgåtte varer, samtidig som vi styrker kassa- og kredittrutinene. Og vi må ha søkelys på å endre bruk-og-kast-mentaliteten og å bygge en god svinnkultur i alle ledd i organisasjonen. Alle lederne i det raskt voksende reiselivskonsernet skal involveres i arbeidet med reduksjon av svinn på sine respektive arbeidssteder. Arbeidet skal gjennomføres ved hjelp av en rekke tiltak som skal synliggjøre forbedringsområdene, øke stoltheten ved en tydelig bærekraftsatsing og etablere nye og gode rutiner. Samarbeidet med Svinnkompetanse skal også styrke kunnskapen ved utredning av eventuelle underslagssaker og oppklaringsintervjuer.

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS