Det er tre ting vi er spesielt fornøyd med, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold. (Foto: NHO Reiseliv)
Det er tre ting vi er spesielt fornøyd med, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold. (Foto: NHO Reiseliv)

Ja-flertall i uravstemning om Riksavtalen

I dag ble det klart at flertallet av hotell- og restaurantmedlemmene i Fellesforbundet har stemt ja til den nye tariffavtalen med NHO Reiseliv.

Publisert

Konflikten mellom NHO Reiseliv og Fellesforbundet ble avsluttet 21. mai etter å ha vart i nesten fire uker. Forhandlingsresultatet ble deretter sendt på uravstemning blant Fellesforbundets og NHO Reiselivs medlemmer. Torsdag ble det klart at flertallet på begge sider har stemt ja til forslaget. Det ble også ja-flertall i uravstemningen blant Parats medlemmer.

Dette skriver NHO Reiseliv:

NHO Reiselivs vurdering

– Det er tre ting vi er spesielt fornøyd med, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold, og lister opp:

* Prosentlønnordningen blir fjernet

NHO Reiseliv fikk gjennomslag for at bedriftene kan fase ut prosentlønn for servitører.

– Ordningen har ført til at servitører har fått veldig høy lønn knyttet til banketter og større arrangementer. Det har vært en stor kostnad for etablerte hoteller, sier Krohn Devold.

* Samlede forhandlinger

NHO Reiseliv godtok kravet om lokale forhandlinger, men med visse viktige tilpasninger.

– Alle som eier mer enn ett hotell eller en kafé, kan forhandle samlet for disse. Det betyr at næringen slipper en dyr og byråkratisk forhandlingspraksis. Vi skal selvsagt lage god veiledning til våre bedrifter slik at dette blir så enkelt og håndterbart som mulig, sier Krohn Devold.

* Lønnstillegg på nivå med industrien

Avtalen innebærer et lønnstillegg på om lag 2,5 prosent. Resultatet i industrioppgjøret ble på 2,4 prosent.

– Opprinnelig krevde Fellesforbundet dobbelt så mye som industrien. I tillegg ble det krevd doble tillegg i helgene. Det fikk vi forhandlet bort, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Nye lønnssatser kommer

Hovedtrekkene i den nye Riksavtalen er som følger:

* Det gis et lavlønnstillegg på kr 2,- til alle per time fra og med 1. juni 2016 (37,5 t/uke).

* Det gis ytterligere satsøkning med kr 1,23 per time fra og med 1. juni 2016 (37,5 t/uke)

* I tillegg justeres lønnssatsene for voksne med kr 1, 62 av det såkalte garantitillegget på kr 1,77 per time (37,5 t/uke.)

* Fra 1. juni utgjør dette til sammen kr 4,85.

Så snart de nye satsene er regnet ut og avstemt med Fellesforbundet, vil NHO Reiseliv sende ut nye lønnssatser og nærmere informasjon om oppgjøret på epost. Satsene blir også lagt ut på NHO Reiselivs nettsider.

Les mer på NHOreiseliv.no

Dette skriver Fellesforbundet

Dette skriver Fellesforbundet på sin side:

Medlemmene sa et klart ja til resultatet av meklingen på Riksavtalen. Hele 75,50 prosent svarte ja i uravstemningen onsdag, og deltakerprosenten var på nær 76 prosent.

- Jeg er veldig glad for at medlemmene på denne måten har sagt klart i fra at de er fornøyd med resultatet vi oppnådde etter fire uker i streik, sier forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet.

– Det at så mange som nær 76 prosent av medlemmene deltok, betyr at resultatet et godt fundamentert blant medlemmene. Jeg vil spesielt takke alle tillitsvalgte landet rundt som har gjort en kjempeinnsats for å få medlemmene fram til stemmeurnene.

- Under og etter streiken har vi sett et stort engasjement hos veldig mange av medlemmene, og det er viktig at vi bygger videre på dette for å skape en enda bedre organisasjon, sier Delp.

Han legger til at han håper medlemsveksten på overenskomsten vil fortsette. Dessuten skal forbundet starte et opplæringsarbeid knyttet til den lokale forhandlingsretten.

Også NHO Reiseliv har godkjent resultatet.

Les hele saken og se resultatet av avstemningen på Fellesforbundet.no

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS