Monica Andersen har 16 års erfaring innenfor vinbransjen. Kalkulering av særavgifter er en del av hennes hverdag når man skal ut med anbud eller prissette produkter. (Foto: Haugen-Gruppen/Skattetaten)
Monica Andersen har 16 års erfaring innenfor vinbransjen. Kalkulering av særavgifter er en del av hennes hverdag når man skal ut med anbud eller prissette produkter. (Foto: Haugen-Gruppen/Skattetaten)

Ny rapporteringsløsning for særavgiftspliktige virksomheter

I løpet av 2017 skal samtlige registrerte særavgiftspliktige virksomheter levere særavgiftsmelding i en ny løsning.

Publisert

Det på grunn av at forvaltningen av innførselsmerverdiavgift og særavgifter er overført fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten, som nå har et helhetlig ansvar for alle skatter og avgifter.

Dagens løsning for innrapportering av særavgifter, erstattes av Elsær 2.0.

Utrulling av ny innrapporteringsløsning

Fra april 2017 (første kvartal) skal virksomheter i Skatt Øst som innrapporterer særavgifter NOx ta i bruk Elsær 2.0. Innrapporterer disse også andre avgifter, blir disse også innrapportert i Elsær 2.0. fra denne datoen.

Fra mai 2017 skal de resterende virksomhetene i Skatt Øst ta i bruk den nye løsningen for alle typer særavgifter. Resten av landet skal ta i bruk løsningen fra og med oktober 2017.

Virksomheter som blir berørt av dette, vil få tilsendt nødvendig informasjon og opplæring for å kunne innrapportere i ny løsning. Skatteetaten tilbyr god veiledning og hjelp til din virksomhet(er).

Tilbakemeldinger fra tidlige brukere

I utviklingen av den nye løsning, har Skatteetaten brukt tidlige brukere fra ulike virksomheter for å teste løsningen i utviklingsløpet. En av dem er Haugen-Gruppen, som importerer merkevarer både til dagligvare og storkjøkken (også vin og øl). Med et bredt varesortiment, følger det også med særavgifter.

– Vin og øl er den største særavgiften vi rapporterer på, forteller Monica Andersen, ansvarlig for Haugen-Gruppens vinselskaper (Director Wine & Spirits).

Bidratt til ny løsning

Haugen-Gruppen har vært en viktig bidragsyter inn mot utviklingen av den nye innrapporteringsløsningen. De innrapporterer på mange ulike typer særavgifter, og leverer meldinger av høy kompleksitet, noe som gir Skatteetaten god anledning til å teste ut flere aspekter av løsningen. Det har vært til god hjelp for Skatteetaten og for fremtidige brukere av den nye innrapporteringsløsningen, melder Skatteetaten.

– Vi er godt fornøyd med den nye løsningen. Elsær 2.0 har et gjenkjennende grensesnitt fra andre av Skatteetatens moderniserte systemer, og er mer brukervennlig og enklere å ta i bruk, forteller Stig Kongsfjell i Haugen-Gruppen (CFO).

Informasjon og veiledning fra Skatteetaten

– For å ta i bruk den nye løsningen, har vi fått god informasjon og veiledning. Vi kan også nevne introduksjonsfilmen som ga et godt innblikk i hvordan den nye løsningen fungerer, forteller Maud Wetherilt hos Haugen-Gruppen (Controller).

– Elsær 2.0 er enklere å lese og navigere i. Når vi skal endre en oppgave, har det blitt lettere å se differansen mellom den tidligere og nye særavgiftsmeldingen. Det er nytt brukergrensesnitt for filopplasting. Feilmeldinger kommer nå opp på en mer oversiktlig måte, og dette er en forenkling for oss brukere. Totalt sett vil innrapporteringen i den nye løsningen være tidsbesparende, og gir oss ett mer oversiktlig bilde over hva som er innrapportert, noe vi er veldig fornøyd med, sier Wetherilt.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS