Kenneth Hamnes er nytt styremedlem i Kavli Holding AS. (Foto: Kavli)

Nye styremedlemmer i Kavlifondet og Kavli Holding

Lise Hammergren er valgt til nytt styremedlem i Kavlifondet, stiftelsen som eier hele Kavlikonsernet. Rannveig Børresen Krane og Kenneth Hamnes er valgt inn i styret i konsernets morselskap, Kavli Holding AS.

Publisert

Kavlikonsernet driver næringsmiddelproduksjon i fire land, med kjente merker som Kavli smøreost, Q-Melk, Skyr yoghurt og Primula Cheese. Alt overskudd som ikke reinvesteres i konsernet, overføres til Kavlifondet som deler ut midlene til allmennyttige formål. Kavlifondets styre tildeler støtte, utøver eieroppgaven og forvalter øvrige fondsmidler.

Lise Hammergren. (Foto: Kavli)

– Inspirerende engasjement for Kavlis arbeid

– Med Lise Hammergrens kompetanse og erfaring får vi en viktig bidragsyter til Kavlifondets styre. Med Rannveig Børresen Krane og Kenneth Hamnes utvides kompetanse og kapasitet i Kavli Holdings styre. Alle viser dessuten et inspirerende engasjement for Kavlis arbeid med å skape verdier for gode formål, sier styreleder i Kavlifondet, Aksel Mjøs.

Lise Hammergren går nå ut av styret i Kavli Holding, der hun har sittet siden 2014. Hammergren er divisjonsdirektør for Handelshøyskolen BIs etterutdanning. Hun har tidligere arbeidet i Orkla/Lilleborg, Unilever og Schibsted, og sittet i styrer nasjonalt og internasjonalt.

Rannveig Børresen Krane er administrerende direktør i Unilabs Norge AS i Oslo. Krane har tidligere arbeidet i Stabburet, Mills, Orkla Confectionary & Snacks og Orkla Health.

Rannveig Børresen Krane. (Foto: Kavli)

Kenneth Hamnes er konsernsjef i Arcus ASA. Hamnes har bakgrunn fra Lilleborg, Boston Consulting Group, Orkla, og Maarud.

Styrene

Etter disse valgene består styret i Kavlifondet av Aksel Mjøs (styreleder), Solfrid Lind, Dag J. Opedal og Lise Hammergren.

Styret i Kavli Holding AS, morselskapet i Kavlikonsernet, består etter dette av Finn Jebsen (styreleder), Ulrika Dellby, Rannveig B. Krane, Aksel Mjøs, Frank Mohn, Dag J. Opedal, Kenneth Hamnes (fast møtende varamedlem), Eli Kverneland (ansattvalgt) og Øyvind Ramm (ansattvalgt).

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Kavlifondet/Kavlikonsernet

Kavlifondet er heleier av Kavlikonsernet, et av Norges ledende næringsmiddelkonsern, med en årlig omsetning på omkring 3,5 milliarder kroner (2018).

Kavlikonsernet har virksomheter i fire land: Norge, Sverige, Storbritannia og Finland.

I Norge er konsernet mest kjent for Kavli smøreost og produkter fra Q-Meieriene.

Kavlifondet ble stiftet i 1962 av Knut Kavli, sønn av grunnlegger Olav Kavli.

Knut Kavli testamenterte hele virksomheten til Kavlifondet.

I henhold til vedtektene deler Kavlifondet ut alt overskudd etter drift og utvikling til allmennyttige formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid.

Det meste av midlene (70 prosent) tildeles prosjekter i de fire landene hvor Kavlikonsernet har virksomhet. Resten går til prosjekter som skal bidra til å skape endring og vekst i utvalgte land i Asia og Afrika. 

Barn og unge, inkluderingsarbeid og psykisk helse er blant Kavlifondets prioriterte områder i perioden 2017-2021.

Powered by Labrador CMS