Fazerkantine_StordalVilla

Fleksible partnere

Større fleksibilitet og åpenhet overfor kundene skal gjøre alliansen mellom KantineRingen og Fazer Amica enda mer konkurransedyktig i kantinemarkedet.

Publisert

- Våre kunder får flere muligheter i og med at vi har to ulike driftssystem. KantineRingen og Fazer Amica er to forskjellige konsepter, og via en felles og styrket administrasjon kan vi nå tilby kundene det konseptet som passer best i forhold til kundenes ulike behov. Vi skal også skreddersy spesialutviklede konsepter for hver enkelt kunde, sier de to nye kantinepartnerne Henning Stordal og Ivar Villa.

Fazer Amica har mange store og tunge kunder med et sterkt matfaglig team, og mer på det tradisjonelt kantineoperative i forhold til bransjen enn KantineRingen, som tilbyr et litt annerledes konsept enn det konkurrentene har gjort. Det er tenkt i nye baner, ved blant annet å bruke korte kommunikasjonslinjer og å la kantinelederne ha større innflytelse i selve driften. Mottoet har vært at en kantine aldri blir bedre enn de ansatte som arbeider der, og derfor profileres hver kantine under hver enkelt kantineleders navn.

Suksessbedrift

- Slik har vi fått større eierskap, engasjement og motivasjon hos hver enkelt kantineleder, påpeker Villa.

Henning Stordal presiserer: - Vi har sett at KantineRingen har fått det til. Når samtidig selskapet har hatt samme tankegang og grunnfilosofi som oss, med sterk fokus på medarbeiderne, har vi sett på bedriften som en svært spennende samarbeidspartner.

Så spennende fant Fazer Amica Norge AS altså konseptet, at alle aksjene i KantineRingen AS ble kjøpt opp 1. oktober. KantineRingen fortsetter som et selvstendig datterselskap til Fazer Amica Norge AS, men det etableres en felles administrasjon.

- Ellers fortsetter det som før. KantineRingen og Fazer Amica vil fortsatt ha sine egne profiler, og ansatte og kunder skal i fremtiden også forholde seg til to selskaper, påpeker Ivar Villa, en av de tre gründerne bak KantineRingen, og som nå blir ny sjef for hele alliansen.

Bli best

- Sammen ønsker vi å bli en av de absolutt ledende kantineaktørene i Norge. Målet er å være best, ikke nødvendigvis størst, men vi ser for oss en naturlig vekst på 10 til 15 prosent på grunn av omorganiseringen. Samtidig vil vi redusere kostnader ved blant annet samordnet innkjøpsdel, sier Henning Stordal, som heller ikke avviser at det er usannsynlig å kjøpe opp andre selskaper i tiden som kommer.

De to ser også for seg andre markedskanaler enn bare kantiner. Sentrale trafikk-knutepunkt og kjøpesentra er interessante arenaer for den nye alliansen. Men de to vektlegger at det fortsatt er mennesker og mat det dreier seg om.

Samme filosofi

- De to selskapene har samme verdigrunnlag og samme analyse av markedets behov fremover. Som spesialiserte kantineselskaper vil vi være best på mat og servering, og ikke drive på med alt annet som for eksempel vaktmestertjenester, renhold, vakthold eller annen facility management. Kundene og våre medarbeidere skal kunne stole på at vi bruker alle våre ressurser på mennesker og mat, sier Ivar Villa.

Totalt blir det nye selskapet en bedrift med cirka 200 ansatte fordelt på rundt 180 årsverk, som forvalter 160 millioner kroner. De to presiserer også at det ikke er snakk om nedbemanning selv om det nå blir en felles administrasjon.

- Vi tror heller at vi får behov for flere folk i administrasjonen etter omorganiseringen, sier Villa.

Rollefordeling

Selv om Henning Stordal er gründeren og tidligere leder for Fazer Amica, forteller de to at rollefordelingen fremover ga seg selv. Ivar Villa blir leder for hele alliansen, mens Stordal tar seg av fagbiten.

- Min oppgave er å være en rådgivende nærhet til ansatte og brukere, sier Stordal.

- Jeg velger å holde faget i hevd, legger bergenseren som ble "Årets kjøkkensjef" i Norge i 1988 til.

Ivar Villa skal som nevnt lede den felles administrasjonen, men han fortsetter også som daglig leder i KantineRingen. Men en av de tidligere eierne, Irene Grøsland, vil lede den daglige driften i nært samarbeid med blant andre driftssjef Kirsten Oredsen.

- Og navnet består?

- Ja, selv om vi nå er slått sammen, vil KantineRingen bestå. Navnet har i løpet av få år fått et så godt fotfeste og god klang i markedet at det må bestå. KantineRingen blir fungerende som en selvstendig enhet under Fazer Amica Norge AS, svarer Villa.

- Vi tror ikke at det er gunstig at alt skal hete Fazer Amica, presiserer Stordal, som selv initierte hele allianseprosessen, som har foregått i nesten et år.

Powered by Labrador CMS