Mobbing servitører2

Mobbes i restaurantene

Mobbing er et problem i restaurantbransjen. I en undersøkelse viser det seg at dobbelt så mange blir mobbet i restaurantbransjen sett i forhold til andre bransjer. Og lærlinger er spesielt utsatt.  

Publisert

Førsteamanuensis Gro Elen Mathisen og professor Reidar J. Mykletun ved Norsk Hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger, har forsket på mobbing i restaurantbransjen, og funnet skremmende høye tall på hvor mange kokker, servitører, kjøkkensjefer og lærlinger som føler seg mobbet på arbeidsplassen.

Dobbelt så mange

207 personer i 70 restauranter er spurt om sine opplevelser på jobben og hvor ofte de har vært vitne til mobbing. I halvparten av restaurantene var det en eller flere av arbeidstakerne som hadde opplevd mobbing hver eneste uke.

6,9 prosent av de spurte forteller at de har blitt mobbet direkte. Det er også vanlig å være vitne til mobbing. Gjennomsnittlig mobbefrekvens i arbeidslivet generelt ligger mellom en og fire prosent, viser andre undersøkelser.

Velger andre yrker

I undersøkelsen kommer det også frem at lærlinger er mer utsatt enn andre, og Mykletun mener det er grunn til å sette søkelyset på den dårlige behandlingen av lærlinger. Han tror at mange unge talenter gir opp og satser på andre yrker fordi miljøet er så tøft.

Powered by Labrador CMS