Det produseres mye karbonader i løpet av en dag hos Matbørsen. Produksjonsmedarbeider Cuong Thi Nguyen sjekker at stekeprosessen er i orden.
Det produseres mye karbonader i løpet av en dag hos Matbørsen. Produksjonsmedarbeider Cuong Thi Nguyen sjekker at stekeprosessen er i orden.

Vekst med produksjonsutstyr fra Lexit Group

Siden 1995 har Matbørsen hatt et nært samarbeid med Lexit Group. Det har vært en ubetinget suksess for begge parter.

Publisert
– Bank i bordet, har produksjonsutstyret fra Lexit Group fungert tilfredsstillende i alle år, sier Freddy André Henriksen i Matbørsen AS. Her sammen med Per Kristian Myklebust hos Lexit Group.
– Bank i bordet, har produksjonsutstyret fra Lexit Group fungert tilfredsstillende i alle år, sier Freddy André Henriksen i Matbørsen AS. Her sammen med Per Kristian Myklebust hos Lexit Group.

– Lexit Group er en viktig samarbeidspartner for oss. Vi spiller på lag og kommer med løsningsforslag som tas hensyn til i utvikling av nye produkter. Det har effektivisert produksjonen og bidratt til vår vekst, sier Freddy André Henriksen i Matbørsen AS i en pressemelding.

Etiketteringsutstyr fra Lexit Group som benyttes i produksjonen av matvarer hos Matbørsen.
Etiketteringsutstyr fra Lexit Group som benyttes i produksjonen av matvarer hos Matbørsen.

Forbedring på alle nivåer

– Sammen med utstyrsleverandøren har vi forbedret oss på alle nivåer i virksomheten, sier Henriksen.

Han kan fortelle at fabrikken er i drift fra 0500 til 2300.

– Vi arbeider i en «nevrotisk bransje» hvor ingrediensene er fersk mat. For å unngå nedetid og sikre høy leveringspresisjon, er vi avhengig av utstyr som summer og går hele tiden. Hvis ikke kan det få store konsekvenser for produksjonen. Bank i bordet, har produksjonsutstyret fra Lexit Group fungert tilfredsstillende i alle år.

Tøff konkurranse i dagligvarebransjen

Årsaken til Matbørsens suksess er at selskapet traff markedet da det ble etablert i 1994. – Vi er en gründervirksomhet som har utviklet oss sammen med butikkjedene, noe som har båret frukter. Det er ingen forskjell på ledere og fabrikkmedarbeidere og alle trår til når behovet er påkrevet. Vårt lederteam har klart å skape entusiasme blant våre ansatte, sier Henriksen. Han innrømmer at konkurransen i dagligvarebransjen er tøff.

– Men, vi har i alle år vært tro mot vårt forretningskonsept. Da vi flyttet inn i vårt nye fabrikklokale på Borgerskogen i 2001, var omsetningen på ca. 20 millioner kroner mot ½ milliard i 2015. – Veksten har skutt i været og det er ikke utenkelig å nå 1 milliard i omsetning i løpet av fem til åtte år.

Endrede forbrukervaner

Matbørsen leverer sine spiseklare kjøttretter fra Kirkenes i nord til Lindesnes i sør i tillegg til Svalbard. I 2012 ble selskapet oppkjøpt av NorgesGruppen. I følge Henriksen er det en ryddig eier som i alle år har skapt trygghet.

– Veksten har vært og er fortsatt størst på Østlandet og spesielt i Osloområdet. Våre retter leveres til alle Meny og Spar butikker. Vi registrerer at forbrukerne bruker mindre tid på å kjøpe inn matvarer. Tidsklemma gjør at enkelte familier nedprioriterer tilberedning av mat. Vi har spesialisert oss på spiseklare retter for varmeskap, sier Henriksen. Han kan fortelle at selskapet har knyttet til seg dyktige kokker som kan faget til fingerspissene.

– Alt av retter tilberedes på vårt storkjøkken på Stokke etter tradisjonelle hjemme oppskrifter. Det koster selvsagt å la kokkene håndsteke karbonader, smake og tilberede lapskausen. Men, påpeker han, vi har kontroll på alle manuelle prosesser, og er stolte over vårt håndverk.

Manuell produksjon krever kvalitetsutstyr

Produksjonsmedarbeider Waldemar Soliwodzki hos Matbørsen sjekker matforpakningen med røntgenmaskin levert av Lexit Group.
Produksjonsmedarbeider Waldemar Soliwodzki hos Matbørsen sjekker matforpakningen med røntgenmaskin levert av Lexit Group.

For å kunne opprettholde og videreføre sin manuelle produksjon, er Matbørsen avhengig av produksjonsutstyr som forenkler produksjonsprosessene. Siden 1995 har de samarbeidet med Lexit Group. På spørsmål om hvor viktig deres utstyr er for å opprettholde dagens leveringspresisjon, svarer Henriksen:

– Den er helt avgjørende. Vi tilbyr kundene løsvektprodukter i ønsket forpakning. Vi har veiesystemer som er linket opp mot vårt forretningssystem Visma Global. Samarbeidet med Lexit Group startet med vekter og er utvidet med vektstasjoner. Her registreres vekten på forpakningene, som sendes elektronisk til forretningssystemet. I ettertid er løsningen påbygd med deklarering, merking og utekspedering, i tillegg til nytt røntgenutstyr, automatiske merkelinjer og prismerkelinjer.

Involvert i alt fra software og industrimaskiner til etikettering og service

– Det første utstyret vi leverte til Matbørsen var butikkvekter. Fra selskapets spede begynnelse og frem til i dag, har vi opplevd en eventyrlig vekst både for Matbørsen og for oss, sier Per Kristian Myklebust hos Lexit Group.

– Vi har utviklet gode relasjoner til felles glede for begge parter. I dag er de fleste Lexit-avdelinger involvert i leveranser til Matbørsen fra software, industri, service og etikettering.

Sterk omsetningsvekst og bedre lagerkontroll med Pakkseddel nivå 4

Matbørsen benytter pakkseddel nivå 4 som kommuniserer med grossitene.

– Det er vanskelig å anslå hvor mye vi har spart i kroner og øre med løsningen, men vi har økt omsetningen, ansatt flere medarbeidere og fått bedre lagerkontroll, sier Henriksen. Han kan fortelle at logistikken er forankret i logistikkmotoren Factory Talk fra Lexit Group. Her er det definerte rutiner for hvordan løsningene synkroniseres mot forretningssystemet. – Varer som kundene har bestilt veies og sendes elektronisk til Factory Talk. Deretter går informasjonen til Visma Global for kundefakturering. Vi har også integrasjon mot transportører via logistikkmotoren. Storhusholdninger bestiller varer via ASKO netthandel mens ordrene sendes elektronisk inn i Factory Talk og motsatt vei inn i Visma Global hvor det dannes en ordre som går ned til produksjon og plukk. For hver ordre mottar ASKO en ordrebekreftelse med beskjed dersom produktene er utsolgt eller når de er leveringsklare. Deretter mottar ASKO Pakkseddel nivå 4 med oversikt over hvilke varer som ligger på hvilken pall, som knyttes opp mot en pallokasjon og et Serial Shipping Container Code SSCC-nummer.

Automatisk reseptberegning med Foptecs ingredienshåndteringssystem

Matbørsen benytter også Foptec for automatisk reseptberegning og deklarering av produktgrunndata.

– Tidligere hadde vi et enklere system, som var standard i næringsmiddelindustrien. Nå har det kommet økte krav til allergen-merking og beregning av næringsverdier, sier Henriksen. Han kan fortelle at det var tilfeldigheter som gjorde at selskapet fikk kjennskap til Foptec.

– Vi var ikke sene om å bestille systemet etter at Lexit Group ga oss en grundig innføring. Nå håndteres all produktgrunndata i Foptec, og sikrer at all produktinformasjon er tilgjengelig på etiketter og på web-sider før det sendes elektronisk til kjedene.

Stor fleksibilitet og effektiv etikettproduksjon

Matbørsen er også storbruker av trykkeritjenestene til Lexit Group i Göteborg som har ansvaret med å produserer ferdig trykte etiketter. – Deres tjenester er knyttet opp mot vårt produksjonssystem slik at vi fortløpende kan skrive ut etiketter. Vi benytter et helautomatisk system med maler som Lexit har tilgang til. Når vi bestiller en etikett får vi i løpet av relativt kort tid innholdskorrektur. Det er med på å effektivisere etikettproduksjonen, påpeker Henriksen.

Effektivisert produksjonen

– Lexit har mange dyktige servicemedarbeidere med dyp produktforståelse og kunnskap om vår produksjon, sier Henriksen. Han mener det er vanskelig å anslå hvor mye Matbørsen har spart i kroner og øre på bruk av Lexits systemer.

– Vi registrerer at 40 prosent av vårt volum ekspederes i dag kun av kun et fåtall medarbeidere. Slikt sett har det effektivisert produksjon og spart oss for mye plunder og heft, sier Henriksen.

Powered by Labrador CMS