Fra paneldebatten under Arendalsuka. (Foto: Norsk Hotellhøgskole)

Åpenhetsloven under Arendalsuka

Under Arendalsuka i år ble åpenhetsloven hyppig debattert. Tonje Platou fra CMS Kluge deltok i debatt om åpenhetsloven og bærekraftsmål i reiselivsbransjen.

Paneldebatten ble arrangert av Universitetet i Stavanger, i samarbeid med Norsk Hotellhøgskole og Raftostiftelsen.

«Hva nå, reiselivsbransjen - har vi god samvittighet i bagasjen?»

Overskriften for debatten var «Hva nå, reiselivsbransjen - har vi god samvittighet i bagasjen?».

Tonje Platou. (Foto: CMS Kluge)

Det sentrale diskusjonstemaet var hvilket ansvar norske reiselivsaktører har for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsvilkår gjennom sin virksomhet.

Er reiselivsoperatøren sikker på hvordan arbeidsforholdene er på hotellet i Malaysia?

Og hva gjør man for å hindre at det skjer seksuelle overgrep eller andre menneskerettskrenkelser på hotellet?

Etikkarbeid er nå en rettslig forpliktelse

Avdelingsleder i Forbrukertilsynet, Bente Øverli, redegjorde for hvilke sentrale plikter som reiselivet og horecabransjen vil pålegges gjennom implementeringen av åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli.

Mye nå er avhengig av i hvilken grad allmennheten og organisasjoner benytter sin lovfestede rett til å få informasjon om aktørenes aktsomhetsvurderinger, skal vi tro Platou.

– Gjennom ikrafttredelsen av åpenhetsloven, skjer det en rettsliggjøring av sosialt ansvar innenfor reiselivsbransjen, uttalte advokatfullmektig i CMS Kluge Tonje Platou.

Etikkarbeid som bransjen har gjort til nå, og som i stor grad har vært basert på frivillighet, blir nå en rettslig forpliktelse.

LES OGSÅ: Liten bevissthet rundt den nye åpenhetsloven

– God forberedelse til ny EU-regulering

Hotell- og reiselivsbransjen er en stor industri, og dens «infrastruktur» benyttes ikke bare til familiereiser og alminnelige businessreiser. Det er en kjent sak den også knyttes til brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Bransjen har også flere leverandører av såkalte «høyrisikoprodukter».

Deltakerne i debatten var enige om at morgendagens reiselivsbransje vil oppleve stadige strengere krav og forventninger om å motvirke menneskerettighetsbrudd. CMS Kluge bistår små og store aktører til å implementere disse kravene i virksomhetsstyringen, og Tonje Platou avsluttet med å redegjøre for EU-kommisjonen forslag til nytt «åpenhetsdirektiv» om «corporate sustainability due diligence».

– Aktører som etterlever pliktene etter åpenhetsloven, vil ha et klart fortrinn når EUs regulering trer i kraft, poengterte Platou.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS