Administrerende direktør for Beitostølen Resort, Atle Hovi. (Foto: Beitostølen Resort)

– Fornøyd med første «økonomiske dose»

– Regjeringen stiller opp for reiselivet med en kraftfull «økonomisk dose», mener direktør for Beitostølen Resort, Atle Hovi.

Publisert

– Vi hadde store forventninger da vi endelig fikk i gang god aktivitet i høst. Videre var det booket inn mange arrangement og besøk som ville fylt opp hotellet. Nå må vi nok forvente ytterligere trykk på ønske om leie av hytter og leiligheter, sier Atle Hovi.

Les også: NHO Reiseliv er skuffet over regjeringens støtteordninger

Dagens ordninger fra regjeringen

– Det er viktig at kompensasjonsordningen som ivaretar de faste kostnadene gjeninnføres, og at det gis 100 prosent kompensasjon for tapt varelager, sier Atle Hovi, som er adm. direktør på Beitostølen Resort, som er en av landets største reiselivsdestinasjoner.

– Den kommunale kompensasjonsordningen på én milliard har tidligere truffet godt og det er bra at denne videreføres.

Spent på å se innretningen i lønnstilskuddsordningen

– Vi er spente på å se innretningen i lønnstilskuddsordningen. Dette er nok den aller viktigste ordningen for å ivareta de ansatte som vi mener er den viktigste ressursen i bedriften.

– Vi håper staten kommer med er ordning som dekker 80 prosent av lønnen slik at de ansatte kan holdes i arbeid. Alternativet er at de ansatte blir permittert, går hjemme og får dekket tilsvarende andel. Dette vil i så fall være et samfunnsøkonomisk nullsum-regnestykke.

Mulig å holde åpent

– Fordelen med en god lønnsstøtteordning er at det vil være mulig å holde åpent til tross for færre gjester. Det er mange andre oppgaver en hotellmedarbeidere kan gjøre på et hotell med få gjester. Pusse opp, male, vaske rundt og generelt vedlikehold. Hotellet kan gjennomføre interne kurs og involvere ansatte ved å forbedre virksomheten, utvikle nye produkter og jobbe med innovasjon, fortsetter Atle Hovi.

Les også: Fikk støtte fra Steinar Hovis minnefond

– Redusere reiselivs- og restaurantmoms

– Med en god lønnstilskuddsordning, kan hotellet holde hjulene i gang og derav komme styrket ut av pandemien. Vi foreslår også å belønne dem som prøver å holde åpent ved å redusere reiselivsmomsen og restaurantmomsen til 6 prosent så lenge tiltakene varer, sier Atle Hovi.

Dette er støtteordningene regjeringen la frem 14. desember

Detaljene om støtteordningene er foreløpig ikke presentert, men dette vet vi etter pressekonferansen 14. desember

  • Nasjonal kompensasjonsordning gjeninnføres: Terskelen inn er minimum 30 % svikt i omsetning og maksbeløpet pr utbetaling senkes fra 20 til 15 millioner. Regjeringen vil begrense muligheten for støttemottakerne til å ta utbytte og bedrifter som går med overskudd, må betale tilbake støtten. Man søker om støtte i etterkant slik som tidligere runder. Ordningen er foreløpig kun utvidet til november og desember 2021, men vil kunne utvides videre. Det ble nevnt på pressekonferansen at madstaket for ordningen totalt skulle økes, men dette ble ikke spesifisert.
  • Lønnsstøtte: Rammene for lønnsstøtteordning for å hindre permitteringer kommer mest sannsynlig i løpet av denne uken
  • Utsette skatter og avgifter: Regjeringen vil vurdere mulighet for å gjøre det enklere å utsette skatter og avgifter
  • Statsgarantert lån: Det vil igjen bli mulig å søkestatsgarantert lån
  • Støtte til store publikumsåpne arrangementer: Store publikumsåpne arrangementer som ikke kan gjennomføres kan få støtte for 60 % av det faktiske underskuddet. Regjeringen vurderer også om dette skal gjelde lukkede arrangementer for å komme eventbransjen i møte.
  • Kommunal kompensasjonsordning: Ny runde kommunal kompensasjonsordning på 1,2 mrd.
  • Lærlinger som blir permittert nå vil kunne få dagpenger frem til 1. mars 2022
  • Forhøyede dagpengesatspå 80 % inntil 3G frem til 1. mars 2022
  • Perioden medfritak fra lønnsplikt under permittering blir forlenget slik at permitterte beholder dagpengene ved permittering ut over 1. januar. NB! Dette gjelder de som allerede har vært permittert en stund.
  • Koronarelatert sykefravær: Staten dekker utgiftene ved koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS