Tom Aulie_lav

- Må se på tvers av bransjeskillene

– Det er greit å operere med bransjer og salgskanaler, men de må ikke bli båser. Jeg tror det vil være gunstig for alle som vil posisjonere seg for fremtiden, ser på tvers av bransjeskillene. Dagligvare har mye å lære fra måltidsløsninger i KBS og delvis horeca, som igjen har mye å lære fra logistikk og kjedeposisjonering.

Publisert

Tom Aulie: – Måltidsindustrien eksisterer på tvers av bransjeskillene.

Det sier Tom Aulie i Spirit Gruppen Consulting, som har ansvaret for hovedseminaret på åpningsdagen, 8. februar, på Smak 2011: ”Måltidsindustrien inn i fremtiden – megatrender fremover.”

Mye å lære

– Jeg har i min virksomhet operert i feltet mellom leverandører og ulike kjeder i dagligvare, KBS og horeca: Dagligvarehandelen er tuftet på logistikk. Dagligvarebutikkene er primært logistiske løsninger og ikke butikkonsepter utviklet for kundenes spisesituasjoner i morgen.

- De tre bransjene opererer i det samme markedet. De er alle tre aktører i måltidsindustrien. Desto viktigere er det å tenke nytt og utradisjonelt – på tvers av båsene, poengterer Aulie.

Vil titte i glasskula

– Derfor er foredragsholderne, hentet fra leverandørene og de tre bransjene, bedt om å titte i glasskula og på fritt grunnlag fortelle hva de ser hver for seg – å spå fremtiden. Alt for å få fram hva som vil påvirke morgendagens konsepter og løsninger, så vel for leverandør og grossist som for detaljist.

Bransjene glir over i hverandre. ICA Supermarked selger og serverer fersk pizza.

– Måltidsindustrien må innrette seg etter nye spisemønstre. Nye spisesituasjoner skaper nye mønstre, som alle aktører må forholde seg til – på tvers av tradisjonelle grenseganger mellom bransjene. Grenseskillene står for fall i et marked hvor tradisjonelle mønstre viker, sier Tom Aulie.

Paneldebatt

Det vil også bli en oppsummerende paneldebatt med topper fra dagligvare, kantine, hotell og cafe.

Foredragsholdere og paneldeltakere er bl.a. Kantine Partner ved Mats Johansson, Marché ved Thorill Pettersson-Ulin, Thon Hotels ved Morten Thorvaldsen, Tine ved Terje Døsrønningen, CompassGroup ved Mette Løfblad og Coop Mega ved Wenche Løvland – i tillegg til Spirit Gruppen Consultings egen Tom Aulie.

Miniseminarer

Etter lunsj same dag, blir det to miniseminarer med mer spesifikke emner som følger opp hovedseminaret:

Nye spisemønstre – fra tradisjon til spisesituasjon”

Hvordan vil kortreist mat påvirke utviklingen fremover?”

For komplett seminarprogram og påmelding, se nettsidene til Smak 2011 eller se programmet i magasinutgaven av Horeca nummer 1 2011.

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS