Tverrfaglig team1 Voksentoppen.jpg

Diettkjøkkenet bistår ved kostprovokasjoner

Kjøkkenet og matfaglige medarbeidere er en svært viktig del av behandlingsopplegget på Voksentoppen senter for astma og allergi. Det gamle spesialsykehuset lever videre som en egen enhet i Barneklinikken på Rikshospitalet, med testrom for matprovokasjoner og eget diettkjøkken.

Publisert

Sterkt tverrfaglig team på kjøkkenet, fra v. Grethe Simonsen, og Eva Erichsen – begge med stillingsbetegnelsen fagarbeider (kokk), overlege Helene Lindvik, ass. avdelingssykepleier Hilde Mogan og Elin Torgersen, leder for matverter og diettkjøkken. Teamet innbefatter også en ernæringsfysiolog. (Foto: Odd H. Vanebo

I august 2009 flyttet Voksentoppen sin virksomhet fra Voksentoppen øverst i Holmenkollåsen og inn i lokaler felles med Rikshospitalets barneklinikk på Gaustad.

Organisatorisk innebar det ingen stor endring, opplyser overlege Helene Lindvik:

Dagpasienter

Voksentoppens matfaglige team, fra v. fagarbeider Eva Erichsen, fagarbeider Grethe Simonsen og leder Elin Torgersen. De har til rådighet et godt utvalg av erstatningsråvarer. All mat lages fra grunnen av i eget diettkjøkkken. (Foto: Odd H. Vanebo)

– Vi var jo allerede en del av Rikshospitalet. Men praktisk innebar det naturligvis store endringer. Voksentoppen hadde 16 senger for innlagte pasienter, og egen poliklinikk. På Voksentoppen hadde vi god plass. Ved flyttingen ble vi integrert i Barneklinikken som hadde det trangt nok fra før. En del av hovedbegrunnelsen for flyttingen var naturligvis økonomi, i tillegg til faglige og administrative fordeler ved å være nært og direkte knyttet til Rikshospitalet, sier Lindvik.

Med på flyttelasset fulgte fagpersonellet, som besto – og består – av barneleger med spesialkompetanse i allergologi/lungemedisin, sykepleiere, hjelpepleiere, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, spesiallærere, førskolelærer, avdelings- og kjøkkenpersonale.

Håndterer matoverfølsomhet

Den største forandringen er at flere pasienter behandles som dag- og polikliniske pasienter, som ikke fordrer overnatting på avdelingen, sier Lindvik. – Barna som er pasienter og deres pårørende, bor på hotell og kommer til utredning og behandling på dagtid. Dette er ikke dramatisk eller oppsiktsvekkende; det er en del av en generell utvikling innenfor sykehusbehandling, poengterer barnelegen.

– Det som er viktig, er at vi har til rådighet et velsanert område. Vi håndterer matoverfølsomhet hos barn. Noen er så overfølsomme at de reagerer bare det finnes en peanøtt i rommet.

Kostprovokasjoner

– Vi har fått til rådighet et testrom hvor vi gjennomfører kostprovokasjoner ved unormale reaksjoner på mat. Det kan være reaksjoner på egg eller melk, fisk eller hvete. For å fastslå dette

Elin Torgersen er leder for matverter og diettkjøkken, her med Voksentoppens allergikokebok, som inneholder oppskrifter på supper, middagsretter, gjærbakst, kaker, desserter og godteri, med og uten gluten, egg og melk, men alle uten soya og nøtter. (Foto: Odd H. Vanebo)

”provoserer” vi fram reaksjoner ved å teste de aktuelle matvarene på pasientene. Det skjer for eksempel ved at de får pannekake med melk en dag og pannekake uten melk – såkalt placebo – en annen, uten at andre enn kjøkkenpersonalet vet hva som gis når, og så sammenliknes symptomer de to dagene. Andre ganger testes matvaren åpent, som vil si at alle vet hva pasienten får under testen.

– Foreldre tar ofte for gitt at matallergi er livsvarig. Men matallergier kan gå over, gjerne før sjuårsalder hos dem som er allergisk mot melk. Det fastslår vi også ved samme type kostprovokasjoner.

– Er barnet ikke lenger overfølsomt, tilrettelegger vi for en positiv endring av kostholdet. Her kommer kjøkkenet og de matfaglige medarbeiderne inn som en svært viktig del av teamet på avdelingen, poengterer overlege Helene Lindvik.

Må være ekstra nøye

Elin Torgersen, leder for matverter og diettkjøkken på avdelingen, er stolt av å kunne bidra aktivt og praktisk med matfaglig kompetanse på feltet matallergi og –intoleranse:

– Fordi barna til de grader kan være overfølsomme, blir det desto viktigere å være ekstra nøye med hva som finnes i spisesalen. Legen nevnte at en peanøtt i rommet kan være nok. Fiskedamp kan slå ut noen pasienter. I det hele tatt, vi må gardere oss hele tiden.

– Og vi må selvfølgelig være påpasselige med å følge diettoppskriftene ned til siste gram. Vi lager all mat – også alt bakverk – helt fra grunnen i eget diettkjøkken, hvor våre svært dyktige diettkokker jobber. Fagarbeidere, kalles de hos oss.

Les hele saken i Horeca nummer 1 2010

Bli abonnent på Horeca nå

"
Powered by Labrador CMS