Hurtigruten Trollfjord2

Hurtigruten - slik som i dag

NHO Reiseliv Nord-Norge mener det er av stor betydning for nordnorsk reiseliv at Hurtigruten opprettholdes slik vi kjenner den i dag, med daglig anløp på hele strekningen Bergen – Kirkenes.

Publisert

Hurtigruteskipet Trollfjord til kai i Brønnøysund. (Foto: Morten Holt)

Hurtigruten, med stor kapasitet og daglige avganger i begge retninger, er meget viktig infrastruktur for reiselivet i landsdelen. Den gir fleksibilitet og uttalige reisemuligheter for turistene, begrenser mulige flaskehalser og bidrar til å få turistene spredt langs hele kysten.

Viktig for verdiskapning

Rundreisekonseptet på Hurtigruten er viktig for verdiskapningen og i mange tilfelle en grunnleggende faktor for å opprettholde mange aktivitetstilbud langs kysten. Det gir også grunnlag til flyruter og annen infrastruktur som er viktig for inntjeningen i nord norsk reiseliv.

NHO Reiseliv Nord-Norge mener at en reduksjon av dagens struktur, både i forhold til kapasitet og frekvens kan ha store negative effekter for nordnorsk reiseliv. Det er derfor vår klare anbefaling at dagens struktur, kapasitet og frekvens bør opprettholdes.

Uttalelsen om Hurtigrutens framtidige seilingsmønster ble enstemmig vedtatt av styret i NHO Regionforening Nord-Norge på møte i Bodø 21. september 2010. Uttalelsen fikk i ettertid stor tilslutning fra deltakerne under Arena Nord / Reiselivsdagene i Bodø 22. september 2010.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS