Illustrasjonsfoto: Rvofond.no

Ordning med regionale verneombud i hotell og restaurant

I 2013 ble ordningen med regionale verneombud i hotell restaurant og renhold satt ut i livet.

Publisert
Illustrasjonsfoto: Rvofond.no

En tilsvarende ordning med regionale verneombud, har eksistert siden 1981 for bygg- og anleggsbransjen.

Kamp mot sosial dumping

Ordningen er et av myndighetenes tiltak i kampen mot sosial dumping og har til formål å styrke vernearbeidet i virksomhetene, og bidra til at det opprettes velfungerende vernetjenester i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven.

Ordningen er organisert som en stiftelse med et trepartssammensatt fondsstyre som ansvarlig organ (pr.dags dato styremedlemmer fra Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, NHO Reiseliv, NHO Service og Arbeidstilsynet).

Illustrasjonsfoto: Rvofond.no

Finansiering skjer gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomhetene i overnattings-, serverings- og renholdsbransjen.

Besøkt over 4000 virksomheter

Siden oppstarten i 2013 har de 12 regionale verneombudene (RVO) i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen, besøkt over 4000 virksomheter i bransjene overnatting, servering og renhold.

Erfaringen RVO-ene gjør, tilsier at det fortsatt er et stort behov for deres veiledning og bistand til å etablere gode HMS-systemer samt øke forståelsen for verneombudets rolle i virksomheten.

Viktig og godt supplement

Illustrasjonsfoto: Rvofond.no

– Godt fungerende verneombud er helt avgjørende for å få til et godt systematisk og forebyggende HMS-arbeid, sier fondsstyrets leder og regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo, Ørnulf Halmrast.

Illustrasjonsfoto: Rvofond.no

Arbeidstilsynet har i flere sammenhenger gitt uttrykk for at ordningen med regionale verneombud er et viktig og godt supplement til Arbeidstilsynet, og de får mange og gode tips fra RVO-ene.

Her finner du en oversikt over alle de regionale verneombudene

7 av 10 hadde ikke valgt verneombud i 2015

Tall fra Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet i 2015, viser at over 54 % av renholdsvirksomhetene ikke hadde valgt verneombud.

I serveringsbransjen ble det avdekket at 7 av 10 virksomheter ikke hadde valgt verneombud. Dette understøtter behovet for RVO-enes arbeid og fokus på å få på plass verneombud og velfungerende vernetjeneste i virksomhetene.

Dersom virksomheter ønsker ytterligere informasjon om ordningen, så ikke nøl med å ta kontakt med de regionale verneombudene eller sekretariatet.

Les mer på Rvofond.no

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Regionale verneombud

Ordningen med regional for hotell-, restaurant- og renholdsbransjen ble besluttet innført i 2010 og første fondsstyret ble oppnevnt i august 2011. De regionale verneombud startet sitt virke i mars 2013.

Ordningen med regionale verneombud har til formål å styrke virksomhetenes vernearbeid og bidra til at det opprettes velfungerende vernetjeneste i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven. Ordningen er et tiltak i arbeidet mot sosial dumping i utsatte bransjer.

Ordningen er regulert i to forskrifter, henholdsvis Forskrift 6. desember 2011 nr 1360 om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 4 og § 14-3) og Forskrift 6. desember 2011 nr 1355 om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 6).

Ordningen med regionale verneombud omfatter alle virksomheter innen overnatting, servering og renhold. Frem til høsten 2014, var det virksomheter med primær næringskoder (NACE-kode) innenfor bransjene som var omfattet av ordningen.

Etter avklaring med Arbeids- og sosialdepartementet, har ordningen fra høsten 2014, også omfattet alle virksomheter med sekundær næringskode (NACE–kode), virksomheter som har/skulle ha søkt serverings-/skjenkeløyve eller de som har søkt/skulle ha søkt om godkjenning for salg av renholdstjenester.

Verneombudsordningen for hotell-, restaurant- og renholdsbransjene inngår i en stiftelse kalt Stiftelsen fondet for regionale verneombud i visse bransjer (hotell, restaurant og renhold). Stiftelsen ledes av et styre, som er satt sammen av partene fra arbeidslivet, pr d.d. bestående av representanter fra NHO Service, NHO Reiseliv, Arbeidsmandsforbundet, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet. Styreleder er Arbeidstilsynets representant.

De regionale verneombudene i hotell, restaurant og renhold er ansatt i Arbeidstilsynet og er samlokalisert med Arbeidstilsynet i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø. De regionale verneombudene arbeider uavhengig av Arbeidstilsynets øvrige virksomhet. Det er fondsstyret som har instruksjonsmyndighet og som skal utarbeide generelle retningslinjer for de regionale verneombudene.

Les mer på Rvofond.no

 

 

Powered by Labrador CMS