Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Vi bryr oss ikke om hva sjefen mener om bleisure

På verdensbasis unngår én av fem forretningsreisende å kombinere jobb- med fritidsreise, fordi de er bekymret for hvordan arbeidsgiveren vil oppfatte det. Unntaket er nordmenn, som bryr seg lite om hva sjefen mener.

Publisert
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Egencia har publisert funnene fra den internasjonale undersøkelsen Egencia 2018 Bleisure Trends. Undersøkelsen avdekker trender, atferd og motivasjonsfaktorer bak bleisure-reiser, altså når forretningsreisende kombinerer jobbreise med fritid.

9000 brukere

9000 brukere av forretningsreisebyrået Egencias tjenester i Europa, Nord-Amerika og Asia har svart på undersøkelsen. Tallene viser at til tross for at stadig flere reiser på bleisure-turer, påvirkes avgjørelsen sterkt av arbeidsgiverens oppfattelse, destinasjonen og hvor nært opp mot helgen reisen er.

Globalt svarer 20 prosent at de unngår å kombinere jobbreise med fritidstur fordi de er bekymret for hva arbeidsgiver eller kolleger vil tenke om dem.

Bryr seg ikke

Unntaket er forretningsreisende fra Norge. Av alle nasjonalitetene som er med i undersøkelsen, bryr nordmenn seg minst om hva sjefen mener om bleisure.

Blant de norske respondentene svarer 86 prosent at de aldri har unnlatt å forlenge jobbreisen med et par dager for å oppleve destinasjonen fordi de er bekymret for hva arbeidsgiveren vil tenke. På regionsnivå er det europeerne som er minst bevisst på arbeidsgivers mening, med bare 15 prosent som sier at de er motvillige til å kombinere fritid og business.

32 prosent av forretningsreisende i Asia sier de bryr seg om hva sjefen mener om bleisure, mens i Nord-Amerika er tallet 20 prosent.

– En del av bedriftenes reiseretningslinjer?

– Det er interessant å se at nordmenn tar selvstendige avgjørelser når det kommer til bleisure, fordi vi vet at det er mange forretningsreisende globalt som ikke griper de bleisure-mulighetene de har fordi de tror sjefen vil se på det som negativt, sier Carl Moltzau, Direktør Account Management i Egencia Norge.

– I dag velger stadig flere bedrifter å prioritere balanse mellom de ansattes yrkes- og fritidsliv. Kanskje er det på tide å gjøre bleisure til en del av bedriftenes reiseretningslinjer da det er en god mulighet for den ansatte til å oppleve verden, legger han til.

Av dem som har oppgitt at de har reist på bleisure-tur, tar majoriteten (55 prosent) av Egencias globale forretningsreisende færre enn seks forretningsreiser i året, og 68 prosent tar minst én bleisure-tur i året.

Majoriteten (40 prosent) av nordmenn som har reist på bleisure-tur, tar mer enn 10 forretningsreiser og én til tre bleisure-reiser i året. Med andre ord skiller de seg fra det globale gjennomsnittet, noe som ikke er overraskende fordi nordmenn ofte reiser til København og Stockholm med jobben. I tillegg flyr de mye innenlands på grunn av de lange avstandene mellom landets flere business-sentrum.

Destinasjon er avgjørende

På globalt nivå svarer nær 1 av 4 at nærhet til helgen har innvirkning på avgjørelsen om å forlenge jobbreisen med et par ekstra dager, men for nordmenn er det destinasjonen som er mest avgjørende. Av de nordmennene som benytter seg av muligheten til å dra på bleisure-reiser, oppgir mindre enn 1 prosent at de har fakturert arbeidsgiver utgifter knyttet til feriedagene som er lagt til jobbreisen.

Sightseeing og middag på restaurant står øverst på listen over aktiviteter nordmenn liker å drive med når de forlenger jobbreisen med ferie. Utendørsaktiviteter er nummer tre, noe som betyr at de verdsetter dette punktet mye høyere enn sine naboland. Nordmenn kommer faktisk på andreplass i verden når det kommer til å tilbringe tid utendørs på bleisure-reiser, rett bak USA.

Kombinerer jobb og fritid

Undersøkelsen viser med andre ord at nordmenn liker å kombinere business og fritid, og de benytter heller anledningen til å oppleve lokal kultur, enn å slappe av innendørs på hotellet. Hvile og spa er de minst attraktive aktivitetene.

Globalt sett er bleisure-reiser godt planlagt, men nordmenn ser ut til å vente med å bestille i siste liten.

74 prosent av nordamerikanske forretningsreisende planlegger eller vurderer en bleisure-reise i løpet av de neste seks månedene, sammenlignet med 87 prosent i Asia og 68 prosent i Europa. Kun 30 prosent av nordmenn svarer det samme.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS