Illustrasjonsfoto: Morten Holt

Bedrifter med omsetningssvikt på 30 prosent eller mer får kontantstøtte

I dag presenterte regjeringen detaljene i kompensasjonsordningen til bedrifter som er rammet av koronakrisen. ─ Dette har vært hovedsak for NHO Reiseliv de siste par ukene, og vi er glade for at daglig og tett samarbeid med regjeringsapparatet nå har gitt resultater, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold

Bedrifter som har tapt omsetning på mer enn 30 prosent per måned fra april 2020 sammenlignet med samme måned året før, vil få kompensasjon fra staten. For mars er kravet satt til 20 prosent omsetningssvikt fordi de inngripende tiltakene ble iverksatt halvveis ut i måneden. Hvor stor støtten blir, skal fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hver enkelt bedrift.

─ Jeg vil rose regjeringen for en bred økonomisk ordning, som kan utbetales raskt for de aller fleste bedrifter. Regjeringen har prioritert å få dette på plass raskt, og det er bra, men det betyr også at noen kan ha falt utenom som ikke skulle gjort det. Vi fortsetter derfor dialogen opp mot myndighetene for å få en enda mer treffsikker ordning. Alle med stort omsetningstap knyttet til korona må få kompensasjon, sier Kristin Krohn Devold.

─ Bedriftsform blir ikke avgjørende for støtten

NHO Reiseliv har vært krystallklar på at hvordan man har valgt å organisere virksomheten, ikke skal være avgjørende for støtten. Det blir innført et maxtak per konsern.

─ Vi har vært tydelig på at det må være samme adgang til å søke om støtte om man er ti bedrifter organisert i ett konsern, eller om man har ti bedrifter organisert i hvert sitt AS. Vi er veldig glade for at Jan Tore Sanner under pressekonferansen eksplisitt sa at det er irrelevant om man har valgt en organisasjonsmodell med kjede/konsern eller enkeltselskaper i AS, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv har vært tydelige på at støtteordningen ikke må skille mellom bedrifter som har vært pålagt å stenge av myndighetene, og bedrifter som har måttet stenge på grunn av korona.

─ De som har stengt eller lider store økonomiske tap som en direkte konsekvens av koronakrisen, har like stort behov for pengestøtte, som de bedriftene som er formelt pålagt å stenge. Vi er glade for at ordningen favner bredt, og at den også omfatter de bedriftene som ikke er pålagt å stenge, fortsetter Krohn Devold.

Maksbeløp per bedrift er 30 millioner kroner i måneden

Regjeringen har satt et maksbeløp per bedrift på 30 millioner kroner i måneden. Mindre beløp enn 5000 kroner i måneden utbetales ikke. Ordningen gjelder for mars, april og mai. NHO Reiseliv er glade for at Næringsministeren anerkjenner at ordningen for reiseliv må kunne forlenges så lenge krisen fører til drastisk omsetningsfall for enkelte bransjer. Det søkes separat, og utbetales for hver måned. Søknadsrutiner og behandling blir heldigitale og automatisert.

7 av 10 reiselivsbedrifter har stengt dørene

NHO Reiseliv gjennomfører ukentlige medlemsundersøkelser som kartlegger konsekvensene av koronakrisen. Siste undersøkelse gjennomført 1.-2.april viser følgende (817 respondenter):

· 68 prosent av reiselivsbedriftene er stengt. Ytterligere 6 prosent vil stenge i løpet av kort tid.

· 64 prosent mangler penger til å betale regninger som forfaller snart.

· 6 av 10 bedrifter vurderer at det er reel risiko for at bedriften går konkurs som følge av koronasituasjonen (7 av 10 blant servering og uteliv).

· 9 av 10 reiselivsbedrifter har permittert ansatte. 78 prosent har permittert mellom 76 – 100 prosent av sine ansatte. Av de bedriftene med mer enn 50 årsverk svarer 96 prosent at de har permittert mellom 76-100 prosent av de ansatte.

NHO Reiselivs koronaundersøkelse:

NHO Reiseliv gjennomfører ukentlige undersøkelser blant våre over 3 300 medlemsbedrifter for å kartlegge hvordan koronaviruset påvirker reiselivsnæringen. Dette gir oss et nyttig grunnlag for vårt videre arbeid opp mot myndighetene, og sikrer at vi hele tiden har en oppdatert oversikt over situasjonen blant våre medlemmer. Undersøkelsen gir oss også en mulighet til å følge utviklingen over tid. Siste undersøkelse ble gjennomført 1-2.april. 817 reiselivsbedrifter har svart.

Les hele rapporten: "Status for et koronarammet reiseliv".

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS