Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

– Gledelige signaler om gjenåpning allerede om en uke

Statsministeren la i dag frem en plan for gjenåpning av landet som består av fire trinn. Det første trinnet er å få tilbake tiltaksnivået vi hadde før 25. Mars med skjenking frem til 22.00 og tillatt innendørs arrangementer med opptil 100 fastmonterte sitteplasser.

– Statsministeren ga i dag svært positive signaler om en gradvis gjenåpning allerede om en uke. Å tillatte skjenking igjen frem til kl. 22.00 betyr enormt mye for hoteller, restauranter og opplevelsesbedrifter som nå kan åpne igjen, få opp driften og ta tilbake ansatte. Det er betydelig lys i tunellen og håp om en vår og sommer der vi gradvis får opp aktiviteten igjen. Nå gjelder det at de kommunene med høy smitte får ned smitten slik at reiselivet kan åpne over hele landet, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Positivt med europeisk og nasjonalt vaksinepass

NHO har tatt til orde for at det innføres et universelt vaksinepass, som skal gjøre det mulig for dem som er vaksinert eller har naturlig immunitet å kunne dokumentere sin vaksinestatus. Dette er til vurdering i EU, og unionen har åpnet for at Norge kan være med. Regjeringen bekreftet i dag at Norge deltar i det europeiske samarbeidet med koronasertifikater, og at regjeringen også utreder en forenklet utgave av et koronasertifikat som kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere.

– Dette er positivt fordi det kan bidra til at Norge raskere kan ta imot utenlandske turister som er vaksinerte. Et såkalt nasjonalt vaksinepass er også viktig fordi det vil bidra til å få opp aktiviteten raskere blant oss nordmenn. Det haster for restauranter og uteliv spesielt å få tilbake kundene sine. Mange restauranter spesielt er hardt rammet, og er helt avhengig av å få opp aktiviteten rask for å unngå konkurs, fortsetter Krohn Devold.

Gode vaksineprognoser gir grunn til optimisme

Myndighetene estimerer at alle over 18 år vil få tilbud om vaksine i løpet av juli. Det er gode nyheter for reiselivet som kan begynne å forberede seg på en sensommer med full gjenåpning:

– Reiselivet kjemper på siste kapittel, kassa er helt tom og mange har ikke vært på jobb på mange måneder. Heldigvis er vaksineringen i gang, en større andel av befolkningen er vaksinert, og de over 18 år vil være vaksinert i løpet av juli. Hvis det i tillegg blir åpnet opp for at utenlandske turister kan komme til Norge, i hvert fall i august, så er det god grunn til å være optimistiske med tanke på sommeren, sier Krohn Devold.

Forutsetter likebehandling når det gjelder lettelser for arbeidsinnreisende

Neste uke vurderer regjeringen å utvide innreiseordningen for arbeidsreisende ytterligere, opplyser Statsministeren. Målet er å prioritere utenlandske arbeidstakere som kan bidra til å gjøre tapet av verdiskaping og jobber minst mulig innenfor de rammer som følger smittevernhensyn. NHO Reiseliv-direktøren er klar på at utvidelsen av ordningen også må gjelde for kritisk personell innen reiseliv:

– Vi forutsetter likebehandling og vi forutsetter at gjenåpningen skjer når smittegrunnlaget tilsier det. Mange norske reiselivsbedrifter er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å kunne drive det være seg kokker, kjøkkensjefer eller guider. Vi forventer at regjeringen også tar hensyn til reiselivets behov når de skal vurdere ordningen på nytt. Risikoen for tap av arbeidsplasser er like stor i reiselivet som i industrien, sier Krohn Devold.

Les mer om de 4 tiltaksnivåene her.

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS