Illustrasjonsfoto: Morten Holt

Rekordmange søker seg til Norsk Reiselivsfagskole

Reiselivsnæringen har lagt bak seg et historisk vanskelig år. Men nå er det ny optimisme i det som omtales som verdens raskest voksende næring.

Illustrasjonsfoto: Morten Holt

Norsk Reiselivsfagskole opplever at rekordmange studenter søker seg til utdanningsinstitusjonen for å skaffe seg kunnskap og kompetanse innen reiselivsfaget. Norsk Reiselivsfagskole, som er en del av Fagskolen Viken og er lokalisert på Geilo, har fått doblet antall søkere foran neste studieår.

Søkertallet for 2021 gjennom samordnet opptak viser hele 69 søkere. Det tilsvarende tallet for 2020 var 34 søkere. Dette er såkalte primærsøkere, altså de som har Norsk Reiselivsfagskole som førstevalg.

– Vi er svært glade for at søkertallene er så høye, og dette bekrefter også at Norsk Reiselivsfagskole er et ettertraktet studiested for et stadig økende antall studenter, sier avdelingsleder Ole Fredrik Stevning.

Ny optimisme

Norsk Reiselivsfagskole åpnet i august 2020 og ligger med dette godt foran skjema for det som er i ferd med å bli en viktig aktør i norsk reiselivsutdanning. Skolen har i løpet av det første studieåret hatt både heltids- og deltidsstudenter i tillegg til å gjennomføre en rekke nettbaserte bransjekurs for permitterte og oppsagte reiselivsmedarbeidere fra hele landet.

– På nasjonalt nivå har spenningen for hva som skulle bli søkertallene til reiselivsutdanning i 2021 vært stor etter et svært krevende år for reiselivet. Mange har fryktet at situasjonen for søkning til næringen skulle påvirkes negativt med tanke på karriere og vekst i en bransje som er viktig for videre vekst i Norge, ikke minst i distriktene, sier lektor Kyrre Romuld.

– Men de gode søkertallene viser at det igjen er grunn til optimisme for norsk reiseliv, sier administrerende direktør i Geilogruppen, Roger Espeli.

På rett kurs

Illustrasjonsfoto: Morten Holt

På grunn av økt ledighet under pandemien har myndighetene økt omfanget av kortere nettbaserte kurs under Bransjeprogrammet for reiselivet. I juni vil det fjerde kullet være i mål og det er da gjennomført totalt 21 kurs med mer enn 600 deltakere. Dette gjør Norsk Reiselivsfagskole til en ledende aktør innenfor bransjeprogrammet for reiselivet.

I søkertallet til det ordinære studiet i 2021 finner en mange fra disse Bransjeprogrammene. Det tyder på at disse treffer godt og bidrar til økt kompetanse hos de som ser en spennende fremtid med gode karrieremuligheter i reiselivet. Under pandemien har myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og utdanningssektoren gitt tilgang til videre utdanning uten at dette har ført til avkortning av dagpenger for studentene.

Lokalt samarbeid

– Studentene ved Norsk Reiselivsfagskole holder frem den tette kontakten med reiselivsbransjen som en viktig suksessfaktor. Dette bidrar til variert undervisning, spennende oppdrag for Studentbedrifter så vel som praksis, sier daglig leder i Visit Geilo, Lillvi Hole.

Mange studenter har tilbud om deltidsjobb og de nyter godt av ordinære personalgoder på Geilo som fri trening på Vestlia Resort, tilgang til svømmehall og mye annet.

– Norsk Reiselivsfagskole er en svært viktig tilvekst for Hallingdal som befester vår posisjon som Norges største reiselivsregion. For oss i Flå Vekst er det flott å kunne koble oss opp mot et kunnskapsmiljø med dyktige studenter og fagpersoner, sier daglig leder i Flå Vekst, Kristian Akervold.

– Norsk Reiselivsfagskole kan hjelpe oss med prosjekter og er en sparringspartner når vi jobber med strategier og tanker om fremtidens destinasjoner og hva vi kan gjøre for å sikre og bygge videre på vår posisjon også etter pandemien. Vi er stolte samarbeidspartnere med Norsk Reiselivsfagskole og ser fram mot samarbeid med også neste års studenter, sier Akervold.

Pressemelding

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS