God opplæring, medvirkning og lederstøtte kan forebygge helseplager og sykefravær.
God opplæring, medvirkning og lederstøtte kan forebygge helseplager og sykefravær.

Godt arbeidsmiljø gir mer penger i kassa

Visste du at 43 % av alt sykefravær innen overnatting og servering kan skyldes jobben? Sykefravær er dyrt både for virksomhetene og for samfunnet, og ikke minst er det en belastning for den det gjelder. Et godt arbeidsmiljø kan forebygge sykefravær.

Arbeidstilsynet har stand under fagmessen Østlandske Storhusholdning 2023, og vil også holde innlegg begge dager med same tema.

Godt arbeidsmiljø er knyttet til økt lønnsomhet 

Arbeidstilsynet ønsker å fremme hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er gjeldende for bransjen, og hvordan man kan jobbe forebyggende på arbeidsplassene for å unngå muskel- og skjelettplager og psykiske plager blant ansatte. Målet er å bidra til økt bevissthet rundt nytten av et godt og helsefremmende arbeidsmiljø, og hvordan et godt arbeidsmiljø også er knyttet til økt lønnsomhet.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning. Men hvis man jobber godt med arbeidsmiljøet, kan sykefravær forebygges.

Det første du bør vite noe om er hvilke forhold på akkurat din arbeidsplass som kan bidra til helseplager og fravær.

Flere opplever høye krav og lav kontroll på jobb

Forskning fra STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) viser at 27 % av ansatte innen overnatting og servering opplever høye krav og lav kontroll på jobb. Det kan handle om stor arbeidsmengde, høyt jobbtempo og liten mulighet til å styre egen arbeidshverdag.

Som servitør eller kokk kan det være høyt tempo når det er mange gjester i restauranten og det er ikke alltid man selv kan bestemme arbeidstempo eller når man skal gjøre hva.

Høye krav er ikke helseskadelig i seg selv. Det kan til og med bidra til vekst og utvikling dersom høye krav kombineres med muligheten til selv å styre egen arbeidshverdag. Det å takle høye krav gir mestringsopplevelser som virker helsefremmende.

Det er når høye krav kombineres med liten mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag, at det kan føre til helseplager. For å forebygge, kan det vært lurt å se på hvordan ansatte selv kan bidra til å påvirke hvordan jobben gjøres.

· Sett av tid til å diskutere hva ved jobben ansatte kan påvirke

· La de ansatte komme med innspill til hvordan de kan utføre egne arbeidsoppgaver

· Gi mulighet for at alle kan ta beslutninger innenfor de rammene som er gitt

God medvirkning bidrar til å redusere belastningene som høye krav og høyt tempo kan føre til.

God opplæring og lederstøtte er viktig for å forebygge helseplager

18 % av ansatte i bransjen opplever høy grad av rollekonflikt. Rollekonflikt handler om å håndtere motstridende forespørsler og forventinger fra kunder, leder eller kollegaer. Eller det kan handle om at den ansatte mangler ressurser til å utføre jobben på en god måte.

For å forebygge helseplager er det viktig at ansatte og leder sammen avklarer hva man skal prioritere når man opplever å få flere forespørsler på en gang. Derfor er god opplæring og lederstøtte viktig slik at ansatte vet hva de skal prioritere og hva de har ansvar for.

Godt arbeidsmiljø lønner seg

I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet. Det påvirker både kundeopplevelsen og helsen til de ansatte. Ansatte som er engasjerte og trives på jobb produserer bedre og er opptatt av å gjøre en god jobb. Det lønner seg derfor å investere i arbeidsmiljøet.

Gratis verktøy til bruk i arbeidet

Arbeidstilsynet har utviklet et verktøy som tar utgangspunkt i spesifikke arbeidsmiljøforhold som har betydning for arbeidsmiljøet i akkurat din bransje.

Verktøyet er gratis å bruke, det er tilpasset overnattings- og serveringsvirksomhet og det inkluderer konkrete forslag til tiltak dere kan gjennomføre på egen arbeidsplass.

Verktøyet hjelper deg til å jobbe med de rette tingene i arbeidsmiljøet.

Se mer på Arbeidsmiljøhjelpen.no.

Illustrasjon fra Arbeidsmiljøhjelpen.
Illustrasjon fra Arbeidsmiljøhjelpen.

...

QR-koden går til verktøyet Arbeidsmiljøhjelpen
QR-koden går til verktøyet Arbeidsmiljøhjelpen.

...

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Illustrasjon fra Arbeidsmiljøhjelpen.
Illustrasjon fra Arbeidsmiljøhjelpen.
QR-koden går til verktøyet Arbeidsmiljøhjelpen
QR-koden går til verktøyet Arbeidsmiljøhjelpen.
Powered by Labrador CMS