Ole André Oftebro, Liss Sunde og Nils Kristian Lie hos Advokatfirmaet Ræder. (Foto Nicolas Tourrenc)

«Rett fra Ræder» – ny spalte i Horeca fra 2019

Fra nummer 1 i 2019 vil Advokatfirmaet Ræders juridiske eksperter overta ansvaret for å gi Horecas lesere faglig påfyll av juridisk karakter.

Publisert

– Det er utrolig spennende å følge utviklingen i hotell- og utelivsbransjen, sier advokat og partner i Advokatfirmaet Ræders arbeidsrettsavdeling, Ole André Oftebro.

Fra januar 2019 erstattes den tradisjonsrike spalten «Bransjejuss» med spalten «Rett fra Ræder». Advokatfirmaets nærmere 70 advokater vil besvare bransjespesifikke spørsmål innenfor sine respektive spesialområder.

Ole André Oftebro, Liss Sunde og Nils Kristian Lie hos Advokatfirmaet Ræder. (Foto Nicolas Tourrenc)

Satset spesifikt mot horeca-bransjen

– Vi har de siste årene satset spesifikt mot horeca-bransjen. Dette er en bransje vi har tro på, men som få, om noen, av de store advokatfirmaene har tatt seg bryet med å lære seg. Det er gøy å være først ut, sier Nils Kristian Lie engasjert, også han advokat og partner i arbeidsrettsavdelingen.

– Ikke minst er det morsomt å få sjansen til å nå ut til de mange tusen som leser magasinet Horeca jevnlig, legger han til.

– Hvilke planer har dere for spalten?

– Kort fortalt ønsker vi tre ting. Spalten skal være tilgjengelig og lett å lese, den skal ta for seg problemstillinger som er praktisk viktige for bransjen, og endelig skal den være faglig bunnsolid, forklarer Oftebro.

Kollega Liss Sunde i arbeidsrettsavdelingen utdyper: – Det er først og fremst å gjøre komplisert juss tilgjengelig, som er den store utfordringen. Men dette er en viktig del av det å være advokat i dag. Tungt advokatspråk imponerer ingen lenger. Det er faglig velfunderte vurderinger formidlet på enklest mulig måte som gjelder, sier hun.

– Vi håper på litt hjelp fra engasjerte lesere, skyter Lie inn.

– Det er alltid den som har skoen på, som best vet hvor den trykker. Leserne må gjerne allerede nå ta kontakt hvis det er spørsmål de ønsker at vi skal belyse, sier han.

Omfatter mange og helt forskjellige virksomheter

– Har dere inntrykk av at det er stort behov for rettshjelp i bransjen?

– Horeca-bransjen omfatter veldig mange og helt forskjellige virksomheter, så rettshjelpsbehovet varierer nok veldig, svarer Oftebro. – Som arbeidsrettsadvokater har vi oppfattet at det særlig er det vi kaller den kollektive delen av arbeidsretten, det vil si tariffavtalespørsmål, som mange arbeidsgivere sliter med. Spesielt etter allmenngjøringsvedtaket som trådte i kraft fra årsskiftet og medfører at nærmere 30 000 ansatte har krav på tarifflønn. Ellers er for eksempel eiendomsrett, skatt og avgift og GDPR aktuelt for bransjen. – GDPR, gjentar Lie og rister oppgitt på hodet.

– Det siste året har én av kollegaene i avdelingen vår knapt jobbet med annet. Og det kommer i tillegg til all aktiviteten i IPR-avdelingen, med GDPR-ekspert partner Vebjørn Søndersrød i spissen.

Arbeidsrett

– Hvordan skal dere fordele arbeidet mellom dere?

– Vi kommer nok til å ta hovedansvaret for de arbeidsrettslige kommentarene, som det nok blir en god del av. Arbeidsrett er alltid aktuelt og det skjer kontinuerlig ting som har betydning for bransjen, sier Sunde.

– Ellers så er det jo en grunn til at vi har fagavdelinger, skyter Lie inn. Jussen har blitt så komplisert, at det er umulig å være ekspert i alt. Det er grunnen til at vi kjemper om de beste hodene innenfor de enkelte fagdisiplinene. Vi er avhengig av å ha topp ekspertise innenfor alle forretningsjuridiske områder for å kunne serve kundene våre. Så dere kommer nok til å se flere andre ansikter i spalten også, sier Lie.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

«Rett fra Ræder»

* Ny juridisk spalte i magasinet Horeca fra januar 2019

* Spalten vil behandle bransjespesifikke, juridiske spørsmål innenfor flere rettsdisipliner

* Advokatfirmaet Ræder AS har ansvaret for spalten og dens faglige innhold

* Ræder er et av landets ledende forretningsjuridiske firmaer med nærmere 90 ansatte

* Ræder har kontorer i Indeksbygget i Oslo, men vil fra mars 2019 være å finne i de tre øverste etasjene i nybygget Diagonale i Bjørvika.

Powered by Labrador CMS