Her blir det fagskoleutdanning for lokalmat. (Foto: Morten Holt)

Røros får fagskoleutdanning for lokalmat

NOKUT vil etter all sannsynlighet godkjenne fagplanen for fagskoletilbudet «Verdiskaping i lokalmat» når merknadene påpekt i tilbakemeldingen blir rettet opp. Dermed blir landets første fagskoleutdanning for lokalmatproduksjon en realitet – på Røros.

Publisert

Prosjektlederne Thorleif Thorsen og Guri Heggem er godt fornøyd med svaret fra fagkomitèen, og merknadene er av en slik karakter at det her handler om mindre endringer og korrigeringer.

Det samlingsbaserte studiet vil starte høsten 2018. Arbeidet med å etablere fagskoletilbudet er en del av prosjektet «Kompetanseløft Lokalmat Reiseliv» og eies av Røros og Holtålen kommuner.

«Verdiskaping i lokalmat»

Fagskoletilbudet er et yrkesrettet studietilbud som gir relevant videreutdanning for fagutdannede som arbeider innen lokalmatproduksjon. Produksjon av lokalmat er i stor grad basert på tradisjonelle produkter og erfaringsbasert kunnskap. Her må du ha kunnskap om flere områder enn bare produksjon, du må ha kunnskap om bedriftsøkonomi, og det er også en stor fordel å vite litt om hvordan de forskjellige markedene fungerer og hvilke muligheter det gir.

Styreleder i Rørosmat SA, Ingulf Galåen. (Foto: Morten Holt)

Det er Trondheim Fagskole som står som formell eier av studiet, og på Røros er det Røros Ressurs som står ansvarlig for gjennomføring. Studiet skal utvikle produsentens kunnskap videre om bl.a. produksjonsteknikker, produksjonsplanlegging, trygg mat, økonomi, markedsføring og produktutvikling.

Studiet er lagt opp som et samlingsbasert studium, og et fullført studium over ett år gir 30 fagskolepoeng. Flesteparten av samlingene vil foregå på Røros i tillegg til noe nettstøtte og undervisning på nett. Opptaksfristen er 1/9-2018 for det første kullet, og søknaden fylles ut på nettsiden Fagskole.no.

«En svært god nyhet og en styrke for lokalmatmiljøet»

Dette sier Ingulf Galåen og Kristin Bendixvold, henholdsvis styreleder og daglig leder i Rørosmat SA. Galåen er veldig fornøyd med at studiet nå ser ut for å bli en realitet, og han har selv vært aktiv i arbeidet med å lage innhold i læreplanen.

– Vi har jobbet mye med dette og brukt mye tid på utforming av hva studiet skal inneholde, sier Galåen, og håper at mange i hele landet vil benytte seg av tilbudet.

– Lokalmat har befestet seg i markedet og utviklingstakta øker. Kompetanse vil være en av de viktigste innsatsfaktorene for å kunne snu seg raskt, utvikle seg videre og sikre verdiskaping og videre rekruttering til bransjen, sier Bendixvold.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

NOKUT

* Står for Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanninga, og er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

* Formålet til NOKUT er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning ved å bl.a. føre tilsyn med, informere og medvirke til å utvikle kvaliteten på norske utdanninger og institusjoner.

Powered by Labrador CMS