Direktør i Drift og Service i NHO Service og Handel, Jorulf Brøvig Silde. (Foto: NHO Service og Handel)

– Krisen er ikke over i drift- og servicebransjene

En tredjedel av bedriftene i drift- og servicebransjene har til nå sagt opp ansatte og nesten halvparten sier de har planer om oppsigelser i tiden som kommer.

På tross av forlengelse av permitteringsordningen planlegger en tredjedel å si opp mer enn ti prosent av sine ansatte.

Det viser en ny medlemsundersøkelse fra NHO Service og Handel.

Hardt rammet

– Kantinebransjen er hardt rammet av krisen. Redusert aktivitet hos kundene kombinert med utstrakt bruk av hjemmekontor betyr redusert omfang av kantinetjenester. Dette forsterkes ved at en rekke bedrifter og organisasjoner kansellerer interne og eksterne seminarer, større møter og andre arrangementer der en normalt ville hatt servering i ulike former, sier direktør i Drift og Service i NHO Service og Handel, Jorulf Brøvig Silde.

– Må få hjelp til å overleve

Renholdsbransjen har konsolidert sin sentrale samfunnsfunksjon knyttet til samfunnets behov for å kontrollere pandemien med forsterket smittevern. Bedriftene her opplever situasjonen ulikt med utgangspunkt i kundenes situasjon. I samarbeid med kundene har en rekke renholdsbedrifter utført oppdrag som ellers ville blitt fordelt over lenger tid, som grovrent og gulvvedlikehold, møbelrens eller fasadevask.

Drift- og servicebedriftene utfører sitt arbeid hos andre og er avhengig av at kunden kommer tilbake til sin ordinære virksomhet.

– Dialogen med kunden er alfa og omega i situasjoner som dette. I mange tilfeller kan en sammen finne løsninger som letter situasjonen for kunden og som holder hjulene i gang hos våre medlemsbedrifter, sier Jorulf Brøvig Silde.

– Vi arbeider hardt for at de bransjene som fortsatt er helt ute av spill må få hjelp til å overleve til situasjonen er mer normal, gjennom fortsatte kompensasjonsordninger og andre tiltak, sier Silde.

Medlemsundersøkelse NHOSH Drift og Service uke 33

· 72 prosent har merket lavere etterspørsel siste fire uker

· 60 prosent har lavere omsetning siste fire uker sammenlignet med året før, 14 prosent har høyere omsetning og 28 prosent uendret omsetning

· 31 prosent har gjennomført oppsigelser

· 45 prosent planlegger oppsigelser

· 24 prosent frykter konkurs

Fakta om undersøkelsen:

· Sendes til alle medlemsbedrifter, 3177 svar for NHO totalt

· 500 respondenter for NHOSH totalt, 29 for drift og service

NHO Service og Handel

NHO Service og Handel er den nest største landsforeningen i NHO, med 7200 virksomheter som sysselsetter rundt 160 000 ansatte.

NHO Service og Handel representerer bransjene: Handel, Frisør og Velvære, Bemanning og Rekruttering, Drift og Service, Helse og Velferd, Sikkerhet og Beredskap, og Arbeid og Inkludering.

Drift og Service består av renhold, servering, kantine og matomsorg, skadesanering, bygningsdrift og eiendomsservice, skadedyrbekjempelse og øvrige bransjer. Drift og Service består av 2509 medlemsbedrifter, med 20 067 årsverk og 22,3 milliarder kroner i omsetning i 2019.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS