Jarl Rasmussen til minne

En av storkjøkkenbransjens mest markante, Jarl Rasmussen, sovnet stille inn på Klukstuen Omsorgssenter i Hamar 6.august, 80 år gammel.

Rasmussen ble utdannet til kjølemontør hos kjølefirmaet Nash Kelvinator C. Paaske AS (senere Finsam AS) i Oslo tidlig på 1960-tallet. Han var kjølemontøren som også hadde kvaliteter som tegner, konstruktør, oppfinner, produktutvikler og ikke minst stor dyktighet innen markedsarbeid, salg og gjennomføring av prosjektleveranser til kunder innen storkjøkkensektoren. Etter hvert ble all hans arbeidstid viet til disse oppgavene.

Han utviklet og satte i produksjon elementbygde kjølebenker og kjøleskap. Dette var produkter som kunne monteres i ønskede størrelser og utførelser på brukerstedet helt uavhengig av vanskelige inntransporter og adkomster til kjøkken. Nytt og moderne kjøleutstyr ga helt nye muligheter for god og rasjonell oppbevaring og arbeid med kjølte matvarer i storkjøkken i restauranter, hoteller og andre produksjonssteder. De nye kjøleproduktene ble en suksess, og omsetning økte sterkt gjennom egne leveranser og gjennom forhandlere over hele landet. Rasmussen bygde opp en storkjøkkenvirksomhet i Nash Kelvinator i alt fra levering av enkeltkomponenter til komplette storkjøkkenanlegg.

På slutten av 1960-tallet fikk Jarl Rasmussen tilbud om å bli salgssjef hos storkjøkkenleverandøren Pewal Catering utstyr AS, noe han takket ja til. Etter hvert ble han aksjonær i selskapet, og sammen med gode kollegaer ble selskapet en av Norges ledende leverandører av storkjøkkenutstyr. I 1987 flyttet Rasmussen til Hamar, og ble da salgssjef og aksjonær i Frost Team AS, som var leverandør av storkjøkken- og kommersielle kjøle- og fryseanlegg. Selskapet etablerte egen Oslo-avdeling, bygde eget bygg på Rudshøgda, og ble importør av produkter som ble levert til egne prosjekter og til videreforhandlere over hele landet. I 1998 inngikk Frost Team i den norske avdeling av det finske konsernet Hackman Metos. Rasmussen arbeidet som salgssjef i Metos AS til han ble pensjonist, og ble også videre benyttet i prosjektplanlegging, som mentor og annen bistand – helt til Alzheimer-sykdommen gjorde det umulig å fortsette.

Rasmussen var av de aller fremste representanter i den norske storkjøkkenbransjen gjennom et langt arbeidsliv. I mange år opptok prosjektering og leveringer av hotellprosjekter til Nordic Choice og Arthur Buchardt mye av Rasmussens tid. Ellers vil det føre alt for langt å prøve og nevne de storkjøkken han har prosjektert og levert til. Det er svært mange, og de representerer omsetning på mange hundre millioner kroner. Skulle en kunde trekkes spesielt frem, så må det være Den Norske Turistforening. Ved modernisering og ombygging på de mange hyttene fikk han i Frost Team kombinert godt arbeid med besøk i fjellheimen sommer og vinter – til fots, på ski, med beltekjøretøy og helikopter. For han hadde alltid stor interesse for sport og friluftsliv. I yngre år var han turner og aktiv skøyteløper. Senere ble han internasjonal dommer innen sporten synkronsvømming, og i senere år aktiv golfspiller med priser nasjonalt og internasjonalt. Han var æresmedlem i Atlungstad Golfklubb, og også i alle år aktiv i Hamar Rotary Klubb.

En hedersmann, god kollega og familiemann har gått bort, og han etterlater seg kona Lajla, datter Jorunn, barnebarn og oldebarn. Vi lyser fred over Jarl Rasmussens minne.

Arne Dalseng

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS