Søkelys på bærekraft hos gigantene

Orkla, Bama Gruppen og Coca-Cola Norge er selvsagte aktører når Foodscape arrangeres for første gang på Norges Varemesse i oktober. De tre gigantene innen norsk matproduksjon har alle en bevisst holdning til bærekraft.

Publisert

Vi har stilt representanter for hvert av de tre selskapene (under) de samme fem spørsmålene som alle kretser rundt temaet bærekraft, og svarene mer enn indikerer at temaet er høyt oppe på agendaen hos alle tre. «Samarbeid» er et ord som går igjen hos selskapene.

På tvers av kommersielle interesser, konkurransekonflikter og faglige skillelinjer er både Orkla, Bama Gruppen og Coca-Cola Norge tydelige på at en bærekraftig utvikling er helt avgjørende for selskapenes fremtid.

Foodscape, som arrangeres for første gang 10.- 11. oktober på Norges Varemesse, er en kompetansearena som skal fremme samarbeid på tvers. Leverandørene vil vise produkter og løsninger som leder den bærekraftige utviklingen videre, og som kan gi spire til lønnsomme ideer for fremtiden. Her vil du også få tips til hvordan egen bedrift kan komme i gang med å sette bærekraftige mål.

Ellen Behrens, ass. dir. samfunnsansvar, Orkla ASA

Hva betyr bærekraft for dere?

– Brundtland-kommisjonen definerte i sin tid bærekraftig utvikling som å tilfredsstille dagens behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Dessverre er vi langt unna denne normen, og det er behov for en felles mobilisering for å begrense klimaendringene, unngå overforbruk av ressurser og bidra til sosial velferd. Vårt bærekraftsarbeid handler om å bidra til at produksjonen i alle ledd av verdikjeden skjer på en måte som fremmer en langsiktig og sunn utvikling både for samfunnet og oss som virksomhet. Vi tror bærekraftig produksjon vil være en forutsetning for langsiktig vekst.

Hvor langt har dere kommet i jobben med å nå bærekraftmålene dere har satt dere?

– Vi har satt ambisiøse mål for Orklas bærekraftsarbeid frem mot 2025, og er kommet et stykke på vei. Blant annet har vi etablert interne best practice-programmer som har ført til reduksjon i energi- og vannforbruk og avfallsreduksjon i flere av fabrikkene våre. I 2017 startet vi å kjøpe opprinnelsesgarantier for fornybar energi for all elektrisiteten vi bruker i Europa, og dette har gitt en betydelig reduksjon i klimagassutslipp. Vi har kommet langt i arbeidet med å oppnå bærekraftig produksjon av risikoråvarer som palmeolje, kakao og fisk, og vi har startet et systematisk arbeid for å øke bruken av resirkulerte og fornybare emballasjematerialer. De siste årene har vi lansert en rekke matvarer og andre produkter som gjør det enklere å leve sunt, og på tvers av selskaper og land jobber vi for å redusere innholdet av salt og sukker.

Hvorfor Foodscape?

– Omstillingen til bærekraftige verdikjeder er krevende, det samme gjelder arbeidet med å fremme en sunn livsstil. Arenaer som Foodscape er viktige for å få inspirasjon, ideer og kunnskap som kan hjelpe hver og en av oss videre.

Hvilke bærekraftsmål vil dere ta utgangspunkt i og presentere på Foodscape?

– Vi vil fokusere på målene våre knyttet til ernæring og helse, bærekraftig råvareproduksjon og bærekraftig emballasje. På messen vil de tre Orkla-selskapene Idun, Bako og Nic vise frem et
spennende utvalg av ingredienser, emballasje og løsninger som kan gjøre det enklere for bakerier, serveringssteder og andre profesjonelle kunder å tilby sunn og bærekraftig mat.

Hvilke tips kan dere gi til andre bedrifter eller institusjoner som ønsker å sette seg bærekraftige mål, men som synes det er vanskelig å komme i gang?

– Ingen kan gjøre alt, og det kan være nyttig å starte med å tenke gjennom hvilke temaer som er aller viktigst både med tanke på bærekraftseffekt og kommersielle muligheter. Deretter er det viktig å gjøre en vurdering av hvor man står, sette langsiktige mål for hva man vil oppnå og mer kortsiktige delmål som gjør at man kommer i gang.

Jon Eskedal, salgs- og markedsdirektør, Bama Gruppen AS

Hva betyr bærekraft for dere?

– Bama Storkjøkken vil være en foregangsbedrift for bærekraftig utvikling. Vi er opptatt av at all vår virksomhet skjer på en ansvarlig måte, og at vi er en vekstdriver basert på bærekraftige valg. Gjennom sterke partnerskap klarer vi å skape varige endringer som både gagner forretningene og samfunnet på samme tid.

Hvor langt har dere kommet i jobben med å nå bærekraftmålene dere har satt dere?

– Noen av målene våre oppnår vi raskere enn andre. Det viktige er å måle og å lage handlingsplaner per mål.

Hvorfor Foodscape?

– Dette er jo en ny arena, og det vil bli spennende å se hvordan bransjen og kundene våre kan treffes på en ny måte.

Hvilke bærekraftsmål vil dere ta utgangspunkt i og presentere på Foodscape?

– Vi har hovedsakelig seks mål vi har valgt å fokusere på. Selv om vi ønsker at alle mål blir nådd, så er det disse seks vi mener er mest relevante for vår forretning, og det er her vi kan være med å gjøre den største forskjellen.

Hvilke tips kan dere gi til andre bedrifter eller institusjoner som ønsker å sette seg bærekraftige mål, men som synes det er vanskelig å komme i gang?

– Klar ansvarsfordeling internt, konkrete og målbare tiltak … Finne ut hva dere virkelig kan bidra på og fokusere på færre men viktige mål.

Per Hynne, kommunikasjonsdirektør, Coca-Cola Norge AS

Hva betyr bærekraft for dere?

– Bærekraft er en del av vår vekststrategi. Skal vi nå våre forretningsmessige mål, må vi drive virksomheten på riktig måte. Vår handlingsplan for bærekraft må være direkte koblet til vår kommersielle strategi, og vi må sikre at vi prioriterer riktig når vi setter våre bærekraftsmål. Derfor har vi involvert alle sentrale målgrupper i arbeidet med å definere våre viktigste satsningsområder. Basert på dette innsiktsarbeidet, kom vi frem til seks pilarer i vår handlingsplan.

Hvor langt har dere kommet i jobben med å nå bærekraftmålene dere har satt dere?

– Vi har kommet godt i gang med å nå våre mål, enten det er 2020 eller 2025 som er deadline. Planen er fokusert på handling, og selv med en regjering som stikker kjepper i hjulene våre, har vi kommet langt på viktige områder som sukkerreduksjon, resirkulering, vannforbruk og klima. Siden 2010 har vi redusert sukkerinntaket fra våre produkter med nesten 25 prosent, vi har kontroll på 96 prosent av vår emballasje gjennom verdens beste pantesystem, og vi bruker allerede 25 prosent resirkulert plast i våre flasker. Vi har redusert vannforbruket med 44 prosent siden 2013 og vi investerer nå i 100 elbiler og 150 nye ladepunkter.

Hvorfor Foodscape?

– Dette er en viktig arena for oss da miljø- og klimautfordringene bare kan løses gjennom nært samarbeid mellom de ulike aktørene i mat- og drikkevarebransjen gjennom hele verdikjeden.

Hvilke bærekraftsmål vil dere ta utgangspunkt i og presentere på Foodscape?

– For oss vil det være naturlig å snakke om hvordan vi jobber med å sukkerreduksjon og emballasjehåndtering som er de områdene der vi kan gjøre størst forskjell.

Hvilke tips kan dere gi til andre bedrifter eller institusjoner som ønsker å sette seg bærekraftige mål, men som synes det er vanskelig å komme i gang?

– Bli klar over hvilke forventninger omgivelsene har til dere som bedrift, samt identifiser de områdene i egen virksomhet der potensialet er størst, med tanke på kjernevirksomhet.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS