Illustrasjonsfoto: Morten Holt

Hets av hyttefolk: Tid for raushet, omtanke og fornuft!

PR-strateg Bjørn B Jacobsen, som er strategirådgiver for reiselivsindustrien, roper et varsko til hyttekommunene: – Er det noe vi trenger nå, så er det raushet og fornuft, ikke grisete kommentarer og hets mot hyttefolket i kommentarfeltene!

Dette skriver Jacobsen på sin blogg:

Bjørn B Jacobsen. (Foto: DestinasjonsKirurgene)

Korona og hets av hyttefolk i kommentarfeltene. Nå er det tid for raushet, omtanke og fornutf!

Tid for raushet, omtanke og fornuft. Viktig at folk som bor i hyttekommunene, ikke glemmer at de skal leve både av og sammen med hyttefolket, også i morgen.

Situasjonen rundt koronautviklingen i Norge blir mer og mer alvorlig for hver dag som går. Dette betyr at tiltakene blir flere og sterkere, noe som rammer ikke minst reiselivsindustrien, fritidsturismen og våre store hyttekommuner. Innlandet er Norges største fylke for fritidsturisme. Valdres er en av landets største hytteregioner. Er det noe vi behøver nå, så er det raushet og fornuft, ikke grisete kommentarer og hets mot hyttefolket i kommentarfeltene!

Hyttefolket; som bes holde seg hjemme slik situasjonen er i dag, skal sjølsagt behandles med samme respekt og grad av folkeskikk, slik vi forventer at folk flest skal behandle og omtale folk flest!

Parallelt med at situasjonen blir stadig mer alvorlig, tilspisser også kommentarene seg i sosiale medier, der mange nå bruker et språk med karakteristikker av hyttefolk som hører ingen steds hjemme. Det er derfor all mulig grunn til å rope et berettiget varsko: Hyttefolket, som genererer milliardverdier årlig for norske hyttekommuner, er verken idioter eller hjernedøde. Vi vet at kommentarfeltene ikke er et anbefalt sted å være i tilspissede situasjoner, men det er likevel god grunn til å mane til saklighet og raushet i hyttekommunene, der det er små forhold. Mange kjenner mange, som også inkluderer hytte-eiere, mange av dem med år og kanskje tiår bak seg som trofaste bidragsytere i den lokale verdiskapningen.

Saken fortsetter under bildet

Illustrasjonsfoto: Morten Holt

Selvsagt skal hyttefolket følge nasjonale og lokale retningslinjer og påbud som alle andre, men de skal også behandles som alle andre, ikke som en pariakaste som skal møte spisse albuer og hatske utsagn.

Det er viktig å være klar over at situasjonen har vært, og delvis fortsatt er preget av uklarhet, med informasjon og kommunikasjon, med meldinger og beskjeder som har vært for ulne og også feilaktige. Senest i går da statsministeren feilinformerte i Dagsrevyen, da hun sa at norske flyplasser stenger mandag klokka 8. Hun sa ingen ting om at dette ikke gjelder innenriks flytrafikk, noe som i dag ble rettet opp og korrigert av justisminister Monica Mæland.

Og; i dag kom beskjeden fra helseminister Bent Høie, at regjeringen i ekstraordinært statsråd søndag formiddag har innført ny forskrift som innebærer forbud mot å reise på hytta.

Feilinformasjon og mangelfull informasjon og kommunikasjon skaper alltid uklarheter og unødig forvirring om hva som gjelder. Det er derfor ekstremt viktig i en situasjon som denne, at all informasjon og kommunikasjon fra sentrale, regionale og lokale myndigheter, er sterk og klar og ikke til å misforstå.

Når kafédriver Peter Hatcher, som driver Syndinstøga i Ryfoss i Valdres, påpeker i Avisa Valdres at; «den forkastelig ordlyden som har pågått på sosiale medier», som gjør at hytte-eiere «nesten ikke tør å være her», er dette en trist side av utviklingen. Vi må ikke komme dithen at vi får tilstander som kan ende med borgervern-ligende tilstander, i jakten på hyttefolket.

Når helseministeren Bent Høie og regjeringen innfører nytt påbudet i dag, i tillegg til det fylkeskommunene og kommunene gjør selv, er det myndighetene som skal håndtere denne situasjonen. Dette er det viktig at lokalbefolkningen respekterer, og holder seg for god til ufine utspill og angrep.

For; det kommer en dag i morgen, og vi skal alle leve et liv sammen på andre siden, når denne situasjonen er normalisert og hverdagen melder seg. Og; det handler ikke om at fordi hyttefolket representerer markedet som står for den største verdigeneratoren for mange fjell- og hyttekommune, så skal de være unntatt kjøreregler eller kan gjøre hva de vil. Selvsagt ikke. Dette handler helt enkelt om at like lite som vi skriker og hetser naboen over hagegjerdet, skal vi behandle hyttefolket med disrespekt.

Folk er folk uansett om de har hytte eller traktor. De aller fleste er fornuftige og retter seg etter myndighetenes beskjeder og retningslinjer, og så vil det alltid være noen, uansett om de har hytte eller traktor, som ikke gjør det. Da har vi sentrale og lokale myndigheter som håndtere slike situasjoner. Så skal vi, som er folk flest, ta hånd om oss sjøl og våre nærmeste, og så skal vi vise respekt og forståelse for omverden.

Dagsorden i disse dager skal preges av de enkle, men kraftfulle begrepene; raushet, fornuft og omtanke. Det er greit å minne om Alf Prøysens budskap, han som satt og skrev sine tekster i en av landets største hyttekommune Ringsaker; du skal få en dag i mårå...

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS