Arne Dalseng intervjuet Per Walter Larsen i 2018. Her leser han en artikkel i Storkjøkken (Horeca), skrevet om han av Odd H. Vanebo i forbindelse med 25-årsmarkeringen i 1985. (Foto: Arne Dalseng)

Per Walter Larsen er død

En av de mest markante i den norske storkjøkkenbransjen helt siden 1960, Per Walter Larsen – eller «Pewal», sovnet stille inn på Ullevål sykehus tirsdag 25. februar, 90 år gammel.

Under finner du deler av en artikkel som Arne Dalseng skrev om Per Walter Larsen i magasinet Horeca (nummer 6 2018)

«Han Pewal» - Per Walter Larsen

Fra Storkjøkken nr. 5 i mai 1973. Kong Olav hilser på Per Walter Larsen på Pewal Catering Utstyr sin stand på Nor-Shipping`73 på Sjølyst. (Faksimile fra Storkjøkken/Horeca)

Askeladd. Pioner. Gründer. Trendsetter. Foregangsmann

Første gang jeg traff Per Walter Larsen, Mr. Pewal himself, var i 1968 i Pewal Catering Utstyr AS sine kontorlokaler i Drammensveien 64 på Skillebekk i Oslo.

Han kom som en virvelvind, full av energi, et oppkomme av ideer, initiativ og handlekraft. Han snakket om sine kunder, leveranser, alle de gode agenturer, storkjøkkenplanløsninger, interiør, møbler, musikkanlegg, serveringsklær osv. osv. For en mann og for en personlighet! Mot slutten av 1970 ble jeg selv en del av Pewal-teamet, og har som ansatt, aksjonær, forhandler og senere leverandør av prosjekter til kunder der Larsen var konsulent, hatt et fint og nært forhold til han. Det forholdet og den gode kontakten har fortsatt helt frem til hans bortgang.

Startet AS Pewal i 1960

AS Pewal ble etablert i september 1960. Gjennom mye motgang, men også mye goodwill kom han godt i gang i bransjen fra 25 kvadratmeter lokaler i Sorgenfrigt. 17 på Majorstua. Men forut for det hadde han prøvd litt forskjellig. Han startet i glassmesterlæra, og hadde tanker om å bli kunstglassmester. Slik ble det ikke av forskjellig grunner. Det ble læretid hos Brown Boveri (NEBB) hvor han fikk sin elektrotekniske utdannelse og sine fagbrev. Så ble det utenriksfart som skipselektriker, arbeid som motorvikler og i flere år med minst to arbeidssteder samtidig, og diverse «fyrabend» arbeider i tillegg. Med et lite kjellerrom til disposisjon startet han i 1957 opp for seg selv med elektro-mekanisk verksted under navnet Universal Elektro. Fokus ble etter hvert mer og mer snudd mot kjøle- og fryseanlegg i kafeteria- og restaurantsektoren. Vi blar i utklippsbøker og ser på utviklingen med navn og steder som Pewal og Søhoel, samarbeidet med det danske storkjøkkenselskapet Scanmax og navneendring til Pewal – Scanmax, kontorer i Oscarsgate 52, i Bernt Ankersgate 6 osv. I denne korte artikkelen er det ikke plass til å gå inn på alle forhold og hendelser i denne spennende utviklingen.

Det dominerende bildet etter hvert som årene gikk var at produktutvalg med utenlandske agenturer og norskprodusert utstyr stadig ble større og kundegrunnlaget fra hele landet vokste.

Jarl Trondsen kom inn som Per Walter Larsens gode kompanjong i 1962, og han var med til han falt bort mot slutten av 1974. Han huskes som et igjennom solid menneske med stor livserfaring, og han betød enormt mye for den videre utvikling av selskapet. I 1969 ble selskapsnavnet endret til Pewal Catering utstyr AS.

Alt på ett sted

Drammensveien 64 på Skillebekk ble nytt tilholdssted fra 1967 med hele 300 kvadratmeter plass til kontorer og utstilling. I årene framover vokste firmaet til over 20 medarbeidere, tre distriktskontorer og en rekke lokale forhandlere. Med leie av lager og verksted i forskjellige lokaler rundt om i Oslo ble leide arealer på mer enn 800 kvadratmeter.

Sandakerveien 110 på Torshov ble nytt tilholdssted i 1981. I de 1500 kvadratmeter store lokaler fikk man samlet hovedkontor, utstilling, verksted, monteringsavdeling og lager. Nå kunne man også internt konstatere at slagordet «alt på ett sted» stemte.

«Alt på ett sted!» Ja, det var altså slagordet som Pewal benyttet i sin markedsføring og i tilbud til sine kunder. Selskapet ønsket å være komplette med utstyr, møbler og interiør. Å høyne standarden i bransjen ved blant annet å benytte framtidsrettet utstyr og god planlegging har vært viktig. Ny teknologi og nye produkter ble innført. Allerede i 1962 introduserte Pewal steamovnen, og to år senere convectionovnen. De var først ute med kaffe kolbetrakter. Senere ble produkter for lavtemperatursteking og varmholding introdusert i Norge med Per som svært engasjert frontet også dette nye.

Viste veien for storkjøkkenbransjen

Storkjøkken Konsulenten AS ble i 1986 startet av Larsen. Allerede i 1971 hadde sentrale medarbeidere i Pewal Catering Utstyr AS overtatt en del aksjer i selskapet, og hans fant det etter hvert riktig å overlate styring til andre i selskapet, og selv ta fatt på nye utfordringer. Derfor valgte han fra 1986 å konsentrere seg helt og holdent om konsulentvirksomheten. Det ble en ny og spennende reise. Med over 25 års erfaring og stor viten om faget, ble Larsen snart engasjert som konsulent i mange store og små oppdrag i både privat og offentlig sektor i Norge og i andre land. Arbeidsmiljøforbedringer, personaløkonomisering, energiøkonomisering, kvalitetsforbedring var områder som det ble lagt stor vekt på. Per var i denne tiden profesjonelt medlem, og hadde også plass i styret i den amerikanske konsulentforeningen for frittstående kjøkkentekniske konsulenter med navnet Foodservice Consultan Society Internasjonal (FCSI). Foreningen har sitt hovedsete i USA, og også medlemmer i 35 andre land over hele verden. I Europa er det ca. 60 medlemmer. Hvert år arrangeres det en spesiell prosjekteringskonkurranse hvor flesteparten av medlemmene deltar. I tre år vant Per Walter Larsen denne konkurransen og fikk diplom med teksten «Merit Award for Outstanding Design». Av hans arbeider har for eksempel det internasjonale fagtidsskriftet «Hotels & Restaurants Internasjonal» karakterisert et av Larsens prosjekter som revolusjonerende nytt innen kjøkkentekniske systemløsninger. Larsen har også i stor grad blitt benyttet som foredragsholder både internasjonalt og i Norge. Han arbeidet som storkjøkkenkonsulent til han valgte å gå over i pensjonistenes rekker.

Storkjøkkenbransjen med leverandører, produsenter, kunder og samarbeidspartnere har mye å takke Per Walter Larsen for. Han viste vei innen så mange områder. Han var også sentral i å etablere Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge – BFSN.

Larsen, som var født 18. juli 1929, bodde i Kurveien på Kjelsås.

Hans livsledsager Inger gikk bort for en del år siden, og Per Walter Larsen etterlater seg barna Tomm Walter og Marianne, fem barnebarn og tre oldebarn.

Vi lyser fred over Per Walter Larsens minne.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS