Stølstunet Leilighetshotell (2)
Stølstunet Leilighetshotell (2)

Moms på leilighetshotell?

Høyesterett har behandlet spørsmålet om utbygger får fradrag for mva på oppføringskostnader når hotellet selger rommene/leilighetene og leier de tilbake fra kjøper for å drive hotell. Det er blitt vanlig å finansiere en utvidelse av hoteller ved at man bygger leiligheter som selges til privatpersoner som skal benytte leilighetene i ferien.

Publisert

Leilighetshotellet Stølstunet på Beitostølen. (Illustrasjonsfoto: Morten Holt)

Resten av året har partene en avtale om at hotellet leier leilighetene og bruker de som en del av hotellet.

Rimeligere utbyggingskostnader

Modellen innebærer at rommene hovedsakelig benyttes som hotell. Spørsmålet som Høyesterett tok stilling til var om utbygger skulle få momsfradrag for oppføringskostnadene. Metoden har gitt rimeligere utbygningskostnader i og med at enhetene selges. Sett fra kjøpes ståsted har man, i noen tilfeller, fått en rimelig fritidsbolig i og med at den leies ut til hotellgjester mesteparten av året.

Høyesterett sa nei til momsfradrag (Rt-2010-1184). Det var disens 4-1. Høyesterett pekte bl.a. på følgende:

”Da leilighetene ble bygget, var det KGSRs (Byggherren) intensjon at disse skulle selges, og de planlagte salg ble realisert før byggearbeidene var avsluttet. Salg av fast eiendom er ikke avgiftspliktig virksomhet, og det skulle da ikke være aktuelt med fradrag for inngående avgift.”

”Det avgjørende for saken er etter mitt syn om tilbakeleiekontraktene har en slik karakter at det er grunnlag for å se bort fra salget av leilighetene.”

Sørg for riktige avtaler

Om leiekontraktene heter det videre:

”Den leie KPSR oppnår ved fremleie til driftsselskapet QGSR videreføres i sin helhet til leilighetskjøperne. Det er med andre ord lite treffende å si at leilighetskjøperne reelt sett bare har overtatt en bruksrett for en bestemt del av året. De har også den økonomiske interesse i utviklingen i året ellers. Leilighetene er solgt til markedsverdi, og det er, etter tre år, leilighetseierne som alene har den økonomiske risiko og den økonomiske interesse knyttet til omfang og prising ved driftsselskapets romutleie.”

Byggherren tapte i underkant av 30 millioner kroner på manglende fradragsrett. De som har planlagt videreutbygning av sine hoteller og som vil finansiere utbygningen gjennom salg av seksjoner, bør derfor sørge for at avtalene er utformet slik at fradrag for mva blir gitt.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS