Illustrasjonsfoto arbeidstaker Colourbox
Illustrasjonsfoto arbeidstaker Colourbox

Bransjejus: Fortrinnsrett for deltidsansatte

Arbeidsmiljøloven fikk i 2005 en bestemmelse som ga deltidsansatte rett til utvidet stilling når det er ledige, relevante stillinger. For arbeidsgiver er det viktig å være klar over denne retten når man har deltidsansatte og vurderer å foreta nyansettelser.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Bestemmelsen er motivert ut fra at alle ansatte skal kunne oppnå en inntekt som er nødvendig for alminnelig livsførsel. Som deltidsansatt har man imidlertid ikke krav på alle ledige stillinger som dukker opp.

Arbeidstakere som har midlertidig ansettelse på deltid har ikke rett til utvidet daglig arbeidstid.

Kvalifisert

Arbeidstaker som vil påberope seg retten må ta hele den ledige stilling. Har man halv stilling, kan man derfor ikke benytte retten dersom det er utlyst en 75 prosent stilling.

Det er videre en forutsetning at arbeidstakeren er kvalifisert for den ledige stillingen. Med kvalifisert mener lovgiver både at faglige og personlige forutsetninger er til stede.

Fortrinnsretten gjelder ikke alle stillinger som arbeidstaker er kvalifisert for, men er begrenset til å gjelde "stillinger som har om lag de samme arbeidsoppgaver som den deltidsansatte allerede utfører". Er man ansatt på halv tid i resepsjonen kan man derfor ikke med loven i hånd, kreve at man i tillegg får en annen halv tids stilling på kjøkkenet.

Vesentlig ulempe

Rettigheten kan heller ikke påberopes dersom den vil påføre arbeidsgiver en vesentlig ulempe. Hva som er en vesentlig ulempe må bero på en konkret vurdering. Dersom for eksempel arbeidsgiver skulle trenge flere arbeidstakere for å fylle en arbeidsplan, kan dette være en vesentlig ulempe. Det kan også tenkes at bruk av fortrinnsretten kan være en betydelig ulempe for de øvrige arbeidstakere som må ta for eksempel flere ubekvemme vakter.

Ovennevnte rettigheter følger av arbeidsmiljølovens § 14-3. § 17-2 slår fast at uenighet om fortrinnsrett foreligger skal avgjøres av en egen tvisteløsningsnemnd. Nemndas avgjørelser kan bringes inn for domstolen. Frist for å fremme kravet for nemnda er fire uker etter at arbeidsgiver avslo kravet.

Vedtak som er fattet i nemnda er åpent tilgjengelig på hjemmesiden arbeidstilsynet.no

Les mer om saken i Horeca nummer 2 2009

"
Powered by Labrador CMS