GPS COLOURBOX (3)
GPS COLOURBOX (3)

GPS-logg som bevis i oppsigelsessak

Kan en GPS-logg brukes som bevis i en oppsigelsessak? Spørsmålet er avgjort i Hålogaland lagmannsretts avgjørelse av 10. oktober 2011.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Saken gjaldt en renovasjonsarbeider som brukte så lang tid på sin rute at han måtte benytte overtid for å gjøre jobben ferdig. GPS-anlegget var opprinnelig montert for å få en effektiv administrasjon. Det var ikke varslet at det kunne benyttes som dokumentasjon på at ansatte brukte arbeidstiden til annet enn de oppgaver som var gitt av arbeidsgiver.

GPS’en avslørte andre gjøremål

Da arbeidsgiveren oppdaget at GPS-loggen dokumenterte at arbeidstaker brukte arbeidstiden til andre formål, medførte dette oppsigelse og krav om tilbakebetaling av overtidsgodtgjørelse.

I saken ble utskriftene fra GPS registreringen fremlagt som bevis. Arbeidstakeren krevet dette bevismaterialet fjernet etter tvistelovens § 22-7 som åpner for å fjerne bevis som er innhentet på en utilbørlig måte.

Retten kom frem til at beviset var innhentet på en utilbørlig måte, men kom allikevel frem til at GPS-materialet kunne benyttes som bevis.

Følge prosedyrene

Bakgrunnen for at retten kom frem til at bevismaterialet var innhentet på en utilbørlig måte, var at det ikke var varslet om at GPS-systemet skulle benyttes til å kontrollere om de ansatte var på jobb eller ikke. Heller ikke hadde de innhentet samtykke fra de ansatte for å benytte materialet som bevis.

De bedrifter som vil kjøpe GPS-systemer for sine biler bør derfor følge prosedyrene for å varslede kontrolltiltak før kjøp og montering finner sted.

Om grunne til at retten godtok beviset til tross for at det var innhentet på en utilbørlig måte uttaler lagmannsretten:

”Lagmannsretten er enig med tingretten i at føring av bevis ikke vil føre til krenkelse av tungtveiende rettssikkerhetshensyn, herunder personvernshensyn. Graden av krenkelse er relevant. Selv om føringen av beviset kan oppleves som belastende for arbeidstaker, er krenkelsen ikke mer alvorlig enn at opplysningene sannsynligvis kunne vært lovlig ervervet i henhold til personopplysningsloven dersom X AS hadde innledet en prosess for et nytt og fremtidig kontrolltiltak. Opplysningene var kjente for arbeidstakeren, så vel de lagrete data som hans egne opplysninger om arbeidstiden. Det er samstillingen av disse opplysningene som utgjør krenkelsen av arbeidstaker.”

Riktig fremgangsmåte

Den skarpe leser vil kanskje huske at for noen år side ble et serveringssted nektet å bruke en film som bevis i en sak hvor en ansatt stjal penger. Forskjellen på de to saker er at tyven ikke viste om filmingen mens arbeidstakeren i nærværende sak var kjent med at GPS-utstyr ble benyttet.

Uansett bør man som arbeidsgiver påse at det blir ”flagget” på forskriftsmessig måte at GPS-utstyr kan bli benyttet til å kontrollere om jobben blir utført tilfredsstillende.

---

Vil du holde deg oppdatert i horecabransjen?

Bestill et abonnement på magasinet Horeca i dag

Åtte ganger i året byr vi på masse nyttig og interessant fagstoff for deg som arbeider på alle nivåer i horecabransjen. I sin 43. årgang er Horeca den beste kanalen til bransjen gjennom magasinets systematiske og grundige dekning av hovedmålgruppene:

• hoteller, kurs-/konferanse- og andre overnattingsbedrifter

• restauranter

• barer og puber

• utesteder

• kafeer

• contract catering

• kantiner

• institusjoner

Bestill abonnement på magasinet Horeca her

Hold deg også oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som blir sendt ut 1-2 ganger hver eneste uke.

Meld deg på gratis nyhetsbrev her

"
Powered by Labrador CMS