Scandic Oslo Airport Hotellrom2
Scandic Oslo Airport Hotellrom2

Klassifisering av overnattingsbedrifter

Som de fleste har fått med seg har næringen utviklet et klassifiseringssystem for norske overnattingsbedrifter. Rapporten er overlevert til Næringsdepartementet, men fremtiden fremstår som noe usikker.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Slik systemet nå er utviklet er det frivillig å delta. Vi står med andre ord ikke ovenfor et lovpålagt system.

Tanken er at brukerne (overnattingsstedene) skal betale kostnadene med driftingen.

Kriteriene

I utgangspunktet kan man tenke seg to typer av kriterier; objektive eller subjektive. Selv har jeg etter å ha besøkt et fransk hotell med uforholdsmessig mange stjerner for lengst forkastet systemet med objektive kriterier fordi hotellet hadde alle nødvendige fasiliteter, mens det estetiske ville skremt en meget svaksynt person.

Problemet med subjektive kriterier er selvfølgelig av vi mennesker har forskjellige preferanser og derfor bedømmer like hotell forskjellig ut fra våre egne preferanser.

Uten å gå i detaljer kan det slås fast at det foreslåtte system vektlegger subjektive kriterier.

Trenger vi en stjernerangering av overnattingssteder?

Per i dag er det ikke lovpålagt for et land å ha et klassifiseringssystem for overnattingsbedrifter. Heller ikke følger det av EU retten at man skal ha et slikt system. I Danmark krever den danske næringsorganisasjonen at alle medlemmene også er med i klassifiseringssystemet, mens den svenske næringsorganisasjonen ikke har stilt tilsvarende krav til sine medlemmer.

Det er også mulig at større arrangører legger som en forutsetning for å legge et arrangement til et land at det eksisterer en form for klassifisering. Nylig gikk 7 større europeiske land sammen og utviklet et enhetlig system som ikke er ulikt det som foreslås i Norge.

Faren for at et klassifiseringssystem blir byråkratisk og kostnadsdrivende er til stede. Dessuten; hvem teller stjerner når man kan gå på nett å google hotellet. Hjemmesiden vil nok bli avgjørende for mange kunder som neppe vil bry seg om stjerner.

På den annen side, kanskje overnattingsstedene kan komme i samme konkurransesituasjon som Michelins stjernerestauranter slik at klassifiseringssystemet kan bidra til en kvalitetshevning.

Finansiering

Det er planer om at man i løpet av kort tid skal finne en operatør og at systemet skal være i gang ved kommende årsskifte. Det er vanskelig å finne en operatør så lenge finansieringen er ikke er i orden. Kanskje noen vil vegre seg for å betale for denne type finansiering ut fra at man allerede er eksponert på hjemmesider m.m.

Reiselivet har alltid vært veldig opptatt av markedsføring. Enkelte bedrifter kunne med fordel benyttet noen av disse midler på produktet. Det er ikke alltid løsningen å øke markedsføringsbidraget når produktet er for dårlig.

Stjernesystemer har vært en årelang diskusjon i Norge. Det er derfor noe usikkert om systemet vil bli omfavnet av alle aktører og være operativt fra 2011.

Powered by Labrador CMS