Retten til å velge

Spørsmål: Resepsjonsassistent Peder Ås registrerte at det ble ansatt ny administrerende direktør i konsernet uten at han var tilbudt stillingen og uten at stillingen hadde vært utlyst internt. Han hevdet at dette var galt og at han hadde krav på erstatning da lønnen var flere ganger høyere enn hans egen.

Publisert

Svar: Informasjonsplikten er i utgangspunktet absolutt etter § 14-1. Selv om Peder faktisk var kvalifisert, vil han neppe få erstatning da fortrinnsretten bare omfatter deltidsansatte.

Dertil må det antas at styret står relativt fritt når det gjelder å velge øverste leder.

Powered by Labrador CMS