Arbeidere illustrasjon
Arbeidere illustrasjon

Sosial dumping

Med korte mellomrom har pressen oppslag om sosial dumping. De fleste oppslagene gir inntrykk av at temaet er ukomplisert og at det er ulovlig å lønne utenlandske arbeidstakere under norsk tariffnivå. Temaet er noe mer komplisert.

Publisert

Likt arbeid - lik lønn fremstår umiddelbart som et godt prinsipp. Vi reagerer på at østeuropeiske arbeidstakere gis lavere lønn enn nordmenn. Derfor har vi i Norge laget regler som skal sikre at enkelte arbeidsgrupper som befinner seg i vårt land skal ha norsk lønn.

Bak dette ønsket står selvfølgelig ønsket om at alle skal ha en akseptabel inntekt.

Ruffert-saken

Regelverket får imidlertid også en annen effekt; det bidrar til å vanskeliggjøre konkurransen for utenlandske firmaer i Norge. Innføringen av minstesatser for utenlandske arbeidstakere kan således også være et middel til å beskytte norske arbeidsplasser og bedrifter mot konkurranse fra andre land.

Den 3. april 2004 avsa EU domstolen dom i den såkalte Ruffert-saken. Saken omhandler et firma i Niedersachsen som inngikk kontrakt om byggearbeid med en polsk underleverandør.

De polske arbeidstakerne som utførte arbeidet i Niedersachsen mottok mindre enn halvparten av den lovfestede lønn i Niedersachsen. For å få tildelt anbud må man i Niedersachsen forplikte seg til å betale ansatte minst den lønnen som følger av lokale tariffavtaler.

Skapte usikkerhet

Spørsmålet som ble reist for domstolen var om kravet om minstelønn var i strid med kravet om fri bevegelse av tjenester, jf. art 49 i EF traktaten. Domstolen la til grunn at man lokalt i Tyskland ikke kunne operere med andre satser enn de som er riksdekkende.

Dommen har skapt usikkerhet. Når den refereres her, er det for å understreke at man ikke uten videre kan legge til grunn at norske tariffavtaler alltid vil slå igjennom ovenfor utenlandske arbeidstakere i Norge.

Spesielt for de utenlandske arbeidstakere som har bedre betingelser enn det som følger av norske tariffavtaler, kan dette være et poeng.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS