Innbrudd
Innbrudd

Tyveri fra hotellrom

Spørsmålet om hotellet er ansvarlig for å dekke tapet når gjesten hevder at eiendeler eller penger er forsvunnet fra hotellrommet er stadig tilbakevendende.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Med jevne mellomrom dukker spørsmålet om hotellet er ansvarlig for penger eller gjenstanden som gjester hevder har forsvunnet fra hotellrommet.

For hotellet er dette alltid en lite hyggelig situasjon og mange ubesvarte spørsmål reiser seg. Det er naturlig at daglig leder stiller følgende spørsmål: Er informasjonen som gis av gjesten korrekt? Har gjesten kanskje rotet bort eiendeler eller penger selv? Prøver gjesten å lure hotellet? Har man medarbeidere som ikke er ærlige? Er det for mange av hotellets medarbeidere som har nøkler til rommene? Vil saken få negative markedsmessige konsekvenser? Hvem står økonomisk ansvarlig?

Ikke ansvar

Det klare utgangspunkt er at hotellet ikke har ansvar for penger eller gjenstander som forsvinner fra hotellrommet. Et eventuelt økonomisk ansvar vil bare inntre dersom hotellet har opptrådt uaktsomt og således kan klandres for forsvinningen. Det faktum at flere av medarbeiderne har nøkler til hotellrommet gir ikke grunnlag for erstatningsansvar.

Mange hoteller har søkt å ivareta gjestens interesser ved å montere minisafer på hvert enkelt hotellrom. Der hvor slike safer ikke er montert, pleier hotellet å være behjelpelig med å oppbevare eventuelle verdigjenstander i hotellets safe. Gjennom disse systemer er også hotellgjester gjort kjent med at verdigjenstander ikke bør oppbevares på et hotellrom.

Ivaretar gjesten

For de av personalet som har nøkler til hotellrommet er det alltid ubehagelig når verdigjenstander forsvinner. Det er derfor viktig at hotellet håndterer saken på en måte som ikke er unødig belastende for personalet.

Hotellet bør også påse at nøkler ikke er på avveie. Med dagens elektroniske systemer er det enkelt å endre adgangskoden til det enkelte rom.

Det er også viktig å håndtere den gjest som mener å ha mistet verdier fra rommet på en måte som gjør at hans interesser blir ivaretatt, samtidig som hotellet ikke bringer seg selv i en situasjon hvor man uten at det er sannsynliggjort kritikkverdige forhold, utbetaler erstatning på bakgrunn av udokumenterte krav.

Det foreligger således intet objektivt ansvar for hotellet for de eiendeler gjesten oppbevarer på rommet. Ansvar inntrer bare dersom hotellet på noen områder har opptråd slik at dette kan ha medvirket til at gjenstander eller penger er stjålet fra gjestens rom.

Powered by Labrador CMS