Usynlig teater

Serveringsstedene er samfunnets "prylerknabe". Nå har man tatt et skritt videre. Bransjen kritiseres i en forskningsrapport for å ha servert edru personer som har spilt berusede.

Publisert

Sirus, Statens institutt for rusmiddelforskning, har begått et forskningsprosjekt som er relativt unikt.

Man har ønsket å dokumentere at skjenkesteder serverer alkohol til åpenbart berusede personer. I stedet for å undersøke faktum har Sirus valgt å konstruere faktum. I den forbindelse har Sirus engasjert skuespillere som hadde som oppdrag å få kjøpt alkohol samtidig som de skulle fremstå som beruset. Ikke uventet har skuespillerne

gjennomført oppdraget med suksess i det de har klart å få kjøpt alkohol på skjenkesteder. Sirus konklusjon er klar; og rapporten legger til grunn at prosjektet har avdekket at åpenbart berusede kan kjøpe alkohol på skjenkesteder.

Oppsiktsvekkende

Rapporten er oppsiktsvekkende av flere grunner: Det ligger i sakens natur at en skuespiller som får i oppdrag å kjøpe alkohol samtidig som han skal spille beruset har en viss lojalitet ovenfor oppdraget og derfor passer på ikke å fremstå som så beruset at han blir nektet i baren.

Da vil jo hele prosjektet bli en fiasko.

Det er også relativt vanskelig, selv for en god skuespiller å få såkalt "svømmende øyne" som ofte er karakteristikken på beruselse. 99 ganger har skuespillere oppført sitt "usynlige teater". Det går av rapporten ikke frem hva prosjektet har kostet.

Prosjektet ble gjennomført til tross for at Den forskningsetiske Komité for samfunnsvitenskap og humaniora uttalte at den ikke støttet prosjektet.

Powered by Labrador CMS