Illustrasjonsfoto arbeidstaker Colourbox
Illustrasjonsfoto arbeidstaker Colourbox

Arbeidsgiveransvaret

I hvilken grad er du som arbeidsgiver ansvarlig for feil begått av en ansatt?

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Som kunde er det naturlig å legge til grunn at når du inngår en handel så er firmaet du handler med ansvarlig for alt som skjer. Er du derimot arbeidsgiver, er det ikke unaturlig å tenke at du ikke er ansvarlig for alt de ansatte måtte finne på.

Svaret ligger et sted midt i mellom. Skadeserstatningslovens § 2-1 lyder:

"Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet".

Gikk til sak

Spørsmålet ble konkret behandlet av Høyesterett den 14. september 2012.

I den konkrete saken hadde en ansatt i et firma som drev med utleie av biler, lurt en kunde til å kjøpe en av leiebilene for 130 000 kroner – kontant.

Den ansatte hadde ingen rett til å selge bilen, og kunden måtte tilbakelevere bilen. Kunden gikk til sak mot leasingfirmaet, som nektet å utlevere bilen eller å erstatte kjøper beløpet på 130 000 kroner, som den ansatte hadde puttet i lommen.

Være på vakt

Høyesterett uttaler følgende:

"Jeg antar at det fra tid til annen forekommer salg av biler direkte fra et bilutleiefirma til en leiebilkunde. Men for A må det hele ha fremstått som temmelig ekstraordinært. Bilen han ble tilbudt, var for alle praktiske formål helt ny, prisen var svært langt unna reell verdi, og selgeren var en annen enn den vognkortet anga som eier. Salgsfullmakt forelå ikke. Til dette kommer et vesentlig forhold, nemlig at B ba om oppgjør i kontanter: Utviklingen når det gjelder betalingsformidling tilsier etter mitt syn at det gjennomgående er grunn til å være på vakt dersom en næringsdrivende ber om at større beløp gjøres opp i kontante penger, ikke via bank. Det er åpenbart at vilkårene for godtroerverv av bilen ikke er til stede. Og det er for meg like åpenbart at A ikke i erstatningsrettslig forstand hadde rimelig grunn til å regne med at dette var et kurant bilsalg som B rettmessig kunne foreta. A tok en risiko ved å begi seg inn på bilhandel med B. Denne kan han etter mitt syn ikke nå forvente at Ålgårds Bilutleie AS skal overta".

Med andre ord. Uventede uærlige handlinger fra en ansatt er ikke arbeidsgivers ansvar dersom kunden burde ha skjønt at den ansatte gikk ut over sine fullmakter.

Les hele saken i Horeca nummer 2 2013

Powered by Labrador CMS