COLOURBOX Daglig leder illustrasjonsfoto (5)
COLOURBOX Daglig leder illustrasjonsfoto (5)

Bransjejus: Daglig leders oppsigelsesvern

Arbeidsmiljøloven åpner for at partene kan avtale at daglig leder ikke har det samme oppsigelsesvernet som andre arbeidstakere.I en konfliktsituasjon kan det være behov for å skifte daglig leder uten at vedkommende har rett til å fortsette i stillingen mens en eventuell rettslig prosess pågår.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Årsaken til at daglig leder ikke har det samme oppsigelsesvernet som de øvrige arbeidstakerne er at en konflikt mellom styret og daglig leder kan være ødeleggende og lammende for hele virksomheten.

På åremål

Daglig leders oppsigelsesvern kan i praksis reduseres på to forskjellige måter.

For det første åpner arbeidsmiljølovens § 14-10 for at øverste leder i en virksomhet kan ansettes på åremål. Bestemmelsen er et unntak fra lovens hovedregel om at ansettelsesavtaler ikke kan gjøres tidsbegrenset.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hvis man for eksempel ansetter daglig leder på en treårskontrakt innebærer dette at ansettelsesforholdet avsluttes etter tre år uten at daglig leder har noe oppsigelsesvern eller krav på noen sluttpakke. I de tilfellene hvor daglige ledere ansettes på tidsbegrensede kontrakter, er det ikke uvanlig at lønnsnivået ligger noe høyere enn når ansettelsesavtalen er gjort uten tidsbegrensning for å kompensere den usikkerhet som ligger i at det ikke foreligger et oppsigelsesvern.

Etterlønn

I de tilfeller hvor partene ikke velger en åremålsløsning, åpner § 15-16 for at daglig leder på forhånd (fortrinnsvis i ansettelsesavtalen) kan frasi seg oppsigelsesvernet mot at man i stedet inngår avtale om en etterlønn ved fratreden. Konsekvensene av en slik avtale er at styret kan si opp daglig leder uten at det foreligger saklig grunn.

Det er i loven ikke stilt noen krav til etterlønnens størrelse, men det vil neppe stå seg dersom etterlønnsavtalen bare er på et symbolsk beløp. Hvor stort beløpet skal være for at avtalen skal være gyldig, vil bero på omstendighetene, men det er ikke unaturlig å tro at man i det minste må ha avtalt en etterlønn som tilsvarer noen måneders lønn.

Les hele saken i Horeca nummer 7 2012

Vil du holde deg oppdatert i horecabransjen?

Bestill et abonnement på magasinet Horeca i dag

"

Åtte ganger i året byr vi på masse nyttig og interessant fagstoff for deg som arbeider på alle nivåer i horecabransjen. I sin 43. årgang er Horeca den beste kanalen til bransjen gjennom magasinets systematiske og grundige dekning av hovedmålgruppene:

• hoteller, kurs-/konferanse- og andre overnattingsbedrifter

• restauranter

• barer og puber

• utesteder

• kafeer

• contract catering

• kantiner

• institusjoner

Bestill abonnement på magasinet Horeca her

Hold deg også oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som blir sendt ut 1-2 ganger hver eneste uke.

Meld deg på gratis nyhetsbrev her

"
Powered by Labrador CMS