Fortløpende innslag på kasse

Bokføringsforskriftene har krav om fortløpende registrering på kasse. Forskriftene sier intet om hvilken faktisk handling som utløser plikten til kasseinnslag.

Publisert

I en uttalelse av 10. november 2008 trekker Skatteetaten opp retningslinjer. Retningslinjene er direkte i strid med den forståelse av forskriftene som Oslo kommune har praktisert og som har medført stengning av en rekke skjenkesteder.

Oslo kommune har vært og er en trendsetter for andre kommuners alkoholpolitikk.

I den senere tid har kommunen gått på flere alvorlige nederlag både i rettsapparatet og hos fylkesmannen, noe som tilsier at andre kommuner bør være særdeles tilbakeholdende med å følge praksisen fra Oslo kommune.

Stengte restauranter

Kort oppsummert har Oslo kommune lagt seg på en praksis hvor skatte- og avgiftsspørsmål, også av stor vanskelighetsgrad, prøves av bevillingsmyndighetene uten at man avventer en pågående rettslig prøving. Det er lite heldig og representerer en tilsidesettelse av rettssikkerheten.

Mest uheldig har denne praksis slått ut når man i Oslo har stengt en rekke restauranter med påstand om at man ikke slår salg på kasse.

I samme øyeblikk

Oslo kommune har nemlig lagt til grunn at varen skal slås på kasse i det øyeblikk gjesten mottar varen. Dette innebærer for eksempel at bedrifter som praktiserer innslag ved bestilling risikerer å bli tatt for brudd på bokføringsforskriftene.

Nå har Skatteetaten, i ovennevnte uttalelse, klart og utvetydig stemplet kommunens praksis som feilaktig. Om saken heter det i uttalelsen: "Skattedirektoratet er enig med Næringsetaten i at rene kontrollhensyn tilsier at salget bør registreres fortløpende på kassaapparatet. Vi mener likevel at det er naturlig å se på et restaurantbesøk eller lignende som et salg, hvor gjesten skulle kunne få en kvittering/regning som inneholder alt som er blitt servert i løpet av restaurantbesøket: Dersom salget skal registreres fortløpende på kassaapparatet samtidig som gjesten skal få en kvittering, krever dette at virksomheten har et kassaapparat som gjør det mulig å registrere det som blir servert gjesten fortløpende på bordnummer eller tilsvarende. Det er imidlertid ikke satt et slikt krav til kassasystemet i bokføringsforeskriftenes regler for serveringssteder (§§ 8-5-1 - 8-5-5). Etter Skattedirektoratets oppfatning kan derfor de følgende løsninger ansees å være overensstemmende med bokføringsforskriftene:

  • Salget registreres fortløpende på kassaapparatet etter hvert som varen blir utlevert gjesten. Salget registreres på aktuelle bordnummer eller liknende og det skrives ut kvittering til gjesten på det tidspunkt gjesten ber om regning og betaler. Dette forutsetter at kassasystemet har funksjonalitet til å registrere det som serveres fortløpende, uavhengig av når betaling skjer.
  • Hver gang gjesten får servert mat eller drikke slås beløpet inn på kasseapparatet og det tas ut kvittering. Dette forutsetter et betryggende manuelt system for oppbevaring av kvitteringer, slik at innslått beløp på kassaapparatet det ennå ikke er mottatt kontanter for, kan kontrolleres. Dette betyr at gjesten får flere kvitteringer ved betaling, en for hver runde med servering.
  • Det er etablert et betryggende system slik at det til enhver tid kan dokumenteres hva som er solgt uten at det samtidig er mottatt betaling. Når gjesten betaler registreres alt som gjesten har fått på kassaapparatet, på grunnlag de registreringer som er gjort i "sidesystemet".

Punkt nr. tre innebærer i praksis at forskriftene er oppfylt når alt gjesten har mottatt blir registrert i forbindelse med sluttoppgjøret med gjesten.

Med tanke på at Oslo kommune har stengt en rekke serveringssteder på bakgrunn av kommunens feilaktige forståelse av forskriftene, er det naturlig å reise spørsmålet om bevillingsmyndighetene er egnet til å håndheve skatte- og avgiftslovgivingen gjennom systemet for skjenkebevillinger. De som har fått sine bevillinger inndratt på feilaktig grunnlag har nå mulighet for å kreve økonomisk erstatning.

Uttalelsen finnes på skatteetaten.no.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS