COLOURBOX Sykdom 3493499
COLOURBOX Sykdom 3493499

Sykepenger for ekstravakter og deltidsansatte

Spørsmålet om ekstrahjelp har rett til sykepenger fremgår ikke klart av folketrygdloven.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Spørsmålet er imidlertid regulert i § 8-18 som sier følgende:

«For å få rett til sykepenger fra arbeidsgiveren må arbeidstakeren ha vært ansatt hos arbeidstakeren i minst fire uker (opptjeningstid). Fravær uten gyldig grunn regnes ikke med i opptjeningstiden Dersom arbeidstakeren slutter i arbeidet, men igjen begynner å arbeide hos den samme arbeidsgiveren innen to uker, regnes det tidligere arbeidsforholdet med når opptjeningstiden skal beregnes.»

Denne noe kryptiske formulering medfører at ekstrahjelp har rett til sykepenger dersom man har arbeidet i til sammen fire uker. Forutsetningen er at man ikke har vært borte fra arbeidet i en periode på mer enn 14 dager.

Bakgrunnen er at man som ekstrahjelp faktisk fratrer arbeidsforholdet når de avtalte vaktene er avsluttet. Hvis man likevel inngår avtale om nye vakter innen 14 dager har man krav på sykepenger hvis sykdom inntrer.

En ekstrahjelp som er ute av vaktlistene i en periode som er lenger enn 14 dager, må imidlertid opparbeide seg ny opptjeningsperiode på til sammen fire uker dersom man skal ha rett til sykepenger.

Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden har tolket § 8-18 dit hen at arbeidstaker har krav på sykepenger for nye avtalte vakter, selv om den nye vaktperioden ikke er tiltrådt.

Dersom arbeidstakeren har vært regelmessig tilkallingsvikar kan vedkommende ha rett til sykepenger for flere dager enn det som faktisk er avtalt. Ankenemnda har lagt til grunn at man må se på sannsynligheten for at arbeidstakeren ville ha fått vakter dersom han ikke hadde blitt syk. For å vurdere hvorvidt dette er sannsynlig, så må man se på hvor mye arbeidstakeren har jobbet i tidligere perioder. Ekstravaktene må ha vedvart i en periode på minimum tre måneder uten avbrudd på mer enn 14 dager.En deltidstilsatt som tar ekstravakter anses for å ha flere tilsettingsforhold. Hver avtale om ekstravakter anses som en ny arbeidsavtale.

Etter folketrygdloven § 8-18 vil arbeidstakeren alltid ha rett til sykepenger for ekstravakten dersom han har vært ansatt i fire uker i deltidsstillingen. Det innebærer at arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden må betale sykepenger også for avtale/sannsynlige ekstravakter. Etter at arbeidsgiverperioden på 16 dager er over, har arbeidsgiver kun plikt til å utbetale sykepenger for deltidsstillingen

Les hele artikkelen i Horeca nummer 5 2013

Powered by Labrador CMS